20:45 | 27/09/2018

Thái Nguyên: Tăng cường quản lý trật tự xây dựng

(Xây dựng) - Sở Xây dựng Thái Nguyên vừa có Văn bản gửi các huyện, thành thị trong tỉnh đề nghị nghiêm túc thực hiện việc tăng cường quản lý công tác trật tự xây dựng.

Dự án khu chung cư TECCO Complex tại phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên vẫn tiếp tục thi công bất chấp quyết định của cơ quan chức năng.

Ngày 15/2/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2010 về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, các Văn bản trên đã quy định rõ ràng trách nhiệm của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn do mình quản lý; đồng thời hàng tháng, quý, năm các huyện, thành, thị có báo cáo về việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Tuy nhiên, qua hơn 2 năm triển khai Chỉ thị số 08/CT-UBND và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND theo phản ánh của các cơ quan báo chí cho thấy trên địa bàn một số huyện, thành, thị trong tỉnh Thái Nguyên việc một số tổ chức, cá nhân đã vi phạm về trật tự xây dựng như: Xây dựng công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, nhưng không được chính quyền các địa phương xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra để xử lý kịp thời, dẫn đến hiệu ứng không tốt trong xã hội.

Bên cạnh đó, mặc dù đã được đôn đốc, nhắc nhở nhiều song đến nay Sở Xây dựng vẫn chưa nhận được báo cáo của các đơn vị huyện, thành, thị về quản lý trật tự xây dựng theo quy định.

Trước thực tế trên, Sở Xây dựng Thái Nguyên đề nghị UBND các huyện, thành, thị nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2010 về Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời có biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng vi phạm trong hoạt động xây dựng.

NTV

Các bài đã đăng: