22:48 | 13/05/2019

Thái Nguyên: Xóa bỏ các bến bãi tập kết cát, sỏi trái phép trước 31/7/2019

(Xây dựng) - Đó là chỉ đạo tới các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã mới đây của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc.


Sông Cầu đoạn chảy qua huyện Phú Bình từng là điểm nóng khai thác cát, sỏi trái phép. (Ảnh: TL)

Theo đó, tại Công văn số 1486/UBND-CNN mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt những quy định pháp luật hiện hành và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn trình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương và các sở, ngành chức năng; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan: Công an, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông Vận tải.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Kiên quyết xóa bỏ các bến bãi tập kết trái phép trên địa bàn trước ngày 31/7/2019. Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép và thành lập bến bãi tập kết cát, sỏi trái phép diễn ra nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu và điều chuyển, bố trí công tác khác.

PV

Các bài đã đăng: