19:14 | 07/06/2019

Thái Nguyên: Xử phạt Cty Thái Việt hơn 400 triệu đồng vì xây dựng khu du lịch không xin phép

(Xây dựng) - Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên vừa có Kết luận Thanh tra chính thức về việc chấp hành các quy định về đầu tư, xây dựng, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường và các lĩnh vực khác có liên quan tại Dự án nông trại bò sữa tại xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên của Cty TNHH Thái Việt.

Kết luận cho hay: Năm 2003, Cty TNHH Thái Việt đã lập Dự án đầu tư xây dựng nông trại chăn nuôi bò sữa được UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng. Cty đã ký hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án tại xã Cao Ngạn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên; Dự án sử dụng số lao động bình quân là 78 lao động.

Dự án được khởi công vào tháng 8/2003 và đưa vào sử dụng tháng 12/2005; Tổng vốn đầu tư là 28.548.000.000 đồng. Ngày 21/11/2003, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 3082/QĐ-UB về việc thu hồi đất, giao đất cho Cty TNHH Thái Việt thuê đất sử dụng vào mục đích xây dựng nông trại chăn nuôi bò sữa tại xóm Hội Hiếu, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên với diện tích 133.265m2 đất, thời hạn thuê đất là 50 năm.

Từ năm 2018, việc chăn nuôi bò sữa và lợn nái của Cty TNHH Thái Việt không hiệu quả. Do vậy Cty TNHH Thái Việt đã chuyển đổi một phần diện tích của nông trại xây dựng một số công trình, tách khu chăn nuôi riêng biệt và lập Dự án Khu chăn nuôi, trồng trọt kết hợp trải nghiệm nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất, sử dụng đất của dự án mà Cty được UBND tỉnh Thái Nguyên giao đất, hợp đồng thuê đất để sản xuất và kinh doanh.

Về việc xây dựng các công trình trong dự án: Kiểm tra thực tế tại nông trại chăn nuôi bò sữa của Cty TNHH Thái Việt tại xóm Hội Hiếu, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên trong tổng diện tích 133.265m2 đất do Cty quản lý, có tổng số 32 công trình nhà, 02 công trình hạ tầng và công trình phục vụ với tổng diện tích xây dựng là 15.187,85m2.

Trong đó, các công trình được xây dựng từ trước năm 2018 (thuộc dự án chăn nuôi bò sữa) có 14 công trình với tổng diện tích xây dựng là 6.667,32m2 (gồm có: Nhà bảo vệ + nhà để xe, diện tích xây dựng là 126,93m2; 10 nhà chăn nuôi, tổng diện tích xây dựng là 5.759,2325m2; 01 nhà nghỉ công nhân diện tích xây dựng là 450,0m2; 01 nhà ăn công nhân diện tích xây dựng là 330,7675m2) các công trình được xây dựng với kết cấu cột bê tông kết hợp với tường chịu lực, vì kèo thép, xà gồ gỗ, mái lợp tôn.

Trong thời gian, Cty TNHH Thái Việt xin điều chỉnh Dự án khu chăn nuôi bò sữa thành Dự án Khu chăn nuôi, trồng trọt kết hợp trải nghiệm, Cty TNHH Thái Việt đã xây dựng 19 công trình với tổng diện tích xây dựng là 8520,56m2 (Bao gồm: 10 công trình nhà sàn kết cấu gỗ, mái ngói, tổng diện tích xây dựng là 971m2; 06 nhà lưu trú tường xây gạch, tổng diện tích xây dựng là 571.56m2; nhà hội trường lễ tân, tiếp đón, diện tích xây dựng là 795m2; hệ thống đường giao thông nội bộ kết cấu bê tông xi măng, tổng diện tích xây dựng là 5958m2; bể bơi diện tích xây dựng là 225m2).

Tại thời điểm kiểm tra trong tổng số 17 công trình nhà được xây dựng có 06 công trình đang được xây dựng dở dang chưa được hoàn thiện, số công trình đã được xây dựng hoàn thiện, song chưa được đưa vào khai thác sử dụng.

Kiểm tra thực tế các công trình trên, Cty TNHH Thái Việt xây dựng theo mặt bằng định vị công trình và hồ sơ thiết kế do Cty CP Kiến trúc – Nội thất và Đầu tư xây dựng Nam Việt lập. Các công trình trên không có giấy phép xây dựng, không có hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu thanh, quyết toán, không có thông báo ngày khởi công xây dựng theo quy định cho UBND xã Cao Ngạn. Dự án Khu chăn nuôi, trồng trọt kết hợp trải nghiệm Cty TNHH Thái Việt chưa trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án.

Đối chiếu với mặt bằng định vị công trình, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục công trình do Cty CP Kiến trúc – Nội thất và Đầu tư xây dựng Nam Việt lập và được Cty TNHH Thái Việt tự tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng nhận thấy: Các công trình xây dựng đã được xây dựng theo đúng mặt bằng định vị công trình, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Việc tổ chức không gian kiến trúc, bố trí, sắp đặt vị trí các công trình theo nội dung thiết kế và tính chất sử dụng, là phù hợp với điều kiện thực tế tại khu vực khi dự án được chấp thuận điều chỉnh.

Tuy nhiên, dự án điều chỉnh khu nông trại chăn nuôi chưa được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư. Cty TNHH Thái Việt chưa được thực hiện đầy đủ các trình tư thủ tục về đầu tư xây dựng là vi phạm các quy định của pháp luật xây dựng, cụ thể là:

Xây dựng công trình chưa được cấp phép xây dựng mà theo quy định tại Khoản 1, Điều 89 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 “Trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Xây dựng công trình đã không thông báo bằng văn bản cho UBND xã Cao Ngạn mà theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 105 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 trước khi khởi công xây dựng chủ đầu tư phải: “Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình”.

Xây dựng công trình không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án mà theo quy tại Điểm a, Khoản 4, Điều 57 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 dự án phải được “Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, công trình công cộng, công trình có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn của cộng đồng…”.

Với sự thống nhất cao của các sở, ban, ngành đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương cho Cty TNHH Thái Việt được điều chỉnh Dự án nông trại chăn nuôi bò sữa tại xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên thành Dự án Khu chăn nuôi, trồng trọt kết hợp trải nghiệm.

Để đảm bảo việc đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, Sở Xây dựng yêu cầu Cty TNHH Thái Việt phải hoàn tất các thủ tục theo quy định về đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình đã được xây dựng từ năm 2018 đến nay.

Trong quá trình thanh, kiểm tra, Đoàn thanh tra đã lập các biên bản làm việc, biên bản kiểm tra thực tế trên các lĩnh vực đầu tư; lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường và lĩnh vực xây dựng đối với Cty TNHH Thái Việt.

Trong các hành vi vi phạm về môi trường UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường với số tiền phạt là 300.000.000 đồng tại Quyết định số 931/QĐ-XPVPHC ngày 09/4/2019 đối với Cty TNHH Thái Việt. UBND TP Thái Nguyên xử phạt Cty TNHH Thái Việt với số tiền là 40.000.000 đồng tại Quyết định số 994/QĐ-XPVPHC ngày 01/3/2019 do Cty xây dựng công trình không phép theo quy định tại Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà ở và công sở (sau đây gọi tắt là Nghị định 139/NĐ-CP).

Đoàn thanh tra lập Biên bản vi phạm hành chính và theo quy định tại Khoản 5, Điều 46, Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 yêu cầu Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý Nhà nước thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với Cty TNHH Thái Việt với các hành vi vi phạm, cụ thể như sau:

Phạt Cty TNHH Thái Việt do “Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư” theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 13 của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư với số tiền là 25.000.000 đồng.

Phạt Cty TNHH Thái Việt do “không thực hiện đầy đủ các yêu cầu của đề án bảo vệ môi trường đã được lập và phê duyệt” theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 10 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền phạt là 20.000.000 đồng.

Phạt Cty TNHH Thái Việt do “không có báo cáo UBND tỉnh về tiến độ thực hiện đề án bảo vệ môi trường vê việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt” theo Điểm a, Khoản 3, Điều 10 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với số tiền phạt là 15.000.000 đồng.

Phạt Cty TNHH Thái Việt đã “không gửi văn bản thông báo ngày khởi công cho UBND cấp xã nơi xây dựng công trình theo quy định (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng)” theo Điểm a, Khoản 1, Điều 14 của Nghị định số 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017 với số tiền là 750.000 đồng.

Phạt Cty TNHH Thái Việt do Cty TNHH Thái Việt đã “Không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định” theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 11 của Nghị định 139/NĐ-CP CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ với số tiền là 35.000.000 đồng.

PV

Các bài đã đăng: