18:17 | 12/06/2019

Thanh Hóa: 54 tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng, dầu không phép

(Xây dựng) - Theo thống kê của Sở Công Thương Thanh Hóa, trên địa bàn tỉnh có 54 cá nhân, tổ chức kinh doanh xăng dầu không phép diễn ra tại các huyện như: Hoằng Hóa, Hậu Lộc, TP Sầm Sơn, Thiệu Hóa và Quảng Xương.


Một điểm kinh doanh xăng, dầu không phép tại huyện Hoằng Hóa.

Qua báo cáo rà soát, hiện tại trên địa bản tỉnh Thanh Hóa có 54 cá nhân, tổ chức kinh doanh xăng, dầu không phép. Theo đó, huyện Hoằng Hóa có 28 cá nhân, tổ chức; TP Sầm Sơn có 9 tổ chức, cá nhân; Thiệu Hóa có 7 tổ chức, cá nhân; Hậu Lộc 6 tổ chức, cá nhân; Quảng Xương 3 tổ chức, cá nhân (hầu hết các tổ chức, cá nhân thường xuyên lén lút kinh doanh - PV).

Tính đến tháng 5/2019, tỉnh Thanh Hóa có 527 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu (cây xăng) đang hoạt động, được đầu tư, xây dựng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đã được Sở Công Thương Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

Để xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh xăng, dầu không phép trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố quản lý chặt chẽ việc kinh doanh xăng, dầu. Qua đó, tuyên truyền cho người dân hiểu được về hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh xăng, dầu khi chưa được cơ quan cấp thẩm quyền cho phép.

Hà Chi

Các bài đã đăng: