10:33 | 07/05/2019

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu xử lý kinh tế hơn 947 tỷ đồng

(Xây dựng) – Năm 2018 và quý I/2019, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền 947,8 tỷ đồng.


Thanh tra Bộ Xây dựng thực hiện giám định vụ án xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ) theo đề nghị của cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an.

Trong năm 2018 và quý I/2019, Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai hoàn thành 114 đoàn thanh tra, đồng thời thực hiện giám sát theo quy định với các đoàn thanh tra nêu trên; Ban hành 84 kết luận thanh tra, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 155 tập thể và 235 cá nhân để xảy ra vi phạm, kiến nghị xử lý về kinh tế tổng số tiền 947,8 tỷ đồng. Trong đó, yêu cầu phê duyệt lại dự toán 706,9 tỷ đồng, yêu cầu giảm trừ thanh quyết toán 136,3 tỷ đồng, yêu cầu nộp về tài khoản của chủ đầu tư 15,4 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước địa phương 6,3 tỷ đồng, yêu cầu thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 67,3 tỷ đồng.

Thanh tra Bộ Xây dưng cũng xử phạt 178 đơn vị và yêu cầu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bổ sung số tiền 28,6 tỷ đồng.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: