23:05 | 07/05/2011

Thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu và dự án đường Trường Sơn Đông

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã ký Quyết định thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu và dự án đường Trường Sơn Đông. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.

Đoàn Thanh tra do Ông Nguyễn Văn Phụng - Phó Chánh Thanh tra Bộ, Trưởng đoàn có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Ban quản lý dự án 46 - Bộ Tổng Tham mưu và dự án đường Trường Sơn Đông; phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế chính sách trong hoạt động đầu tư xây dựng để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; làm rõ những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức, cá nhân để kiến nghị xử lý; có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Thùy Anh (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  

Các bài đã đăng: