15:29 | 17/04/2018

Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội: Hiệu quả đáng ghi nhận từ các cuộc Thanh tra chuyên ngành

(Xây dựng) - Mặc dù được biến chế ít người, nhưng lực lượng Thanh tra chuyên ngành (Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội) đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch năm vừa qua của Sở Xây dựng Hà Nội. Những hiệu quả này, đã duy trì được công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội thời gian qua.

Đội Thanh tra chuyên ngành đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác thanh tra, kiểm tra thời gian qua.

Thực hiện Chương trình kế hoạch công tác năm 2017 của UBND thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội đã xây dựng các kế hoạch công tác và ban hành quyết định thành lập các Đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có công tác Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được chú trọng hàng đầu.

Theo đó, Sở Xây dựng đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2017, chủ động xây dựng ban hành các Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra gồm 16 kế hoạch về nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng; công tác quản lý trật tự xây dựng và một số lĩnh vực khác, lực lượng Thanh tra chuyên ngành đã đạt đượt nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Cụ thể, trong năm 2017, Sở Xây dựng tiếp tục tập trung thanh tra, kiểm tra chủ yếu trong các lĩnh vực các dự án đầu tư xây dựng do các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng làm đại diện Chủ đầu tư; các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật. Kết quả, thanh tra chuyên ngành tiến hành tổng số 12 cuộc thanh tra (trong đó 03 cuộc từ kỳ báo cáo năm 2016 và 09 cuộc mới triển khai); số đối tượng được thanh tra là 13 đơn vị; tổng số cuộc kiểm tra là 200 cuộc (trong đó 02 cuộc từ kỳ báo cáo năm 2016 và 198 cuộc mới triển khai trong kỳ báo cáo) với số đối tượng được kiểm tra là 248 đơn vị (trong đó có 243 tổ chức và 05 cá nhân).

Cũng theo báo cáo của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, trong quý I năm 2018, công tác Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đang thực hiện 05 cuộc thanh tra (trong đó 03 cuộc từ kỳ báo cáo năm 2017 và 02 cuộc mới triển khai trong kỳ báo cáo).

Tiến hành 68 cuộc kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình xây dựng; các thay đổi, bổ sung thiết kế, dự toán; Năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý và thực hiện dự án; công tác quản lý công trình của Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia thực hiện dự án theo quy định hiện hành; ban hành 60 quyết định xử phạt hành chính.

Đồng thời, trong năm 2017 các Đoàn Thanh tra chuyên ngành đã được Sở Xây dựng thường xuyên cử cán bộ tham gia theo yêu cầu của Thanh tra Bộ Xây dựng, Thanh tra thành phố… Ngoài ra, còn phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, kiểm tra, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Công tác quản lý trật tự xây dựng được thống nhất triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục qua đó xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành góp phần nâng cao vai trò công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng và hạ tầng đô thị, phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã hướng dẫn chủ đầu tư, các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật góp phần vào việc xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại.

Việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật đã góp phần nâng cao vai trò công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng và hạ tầng đô thị; đồng thời tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý theo đúng chỉ đạo, kịp thời tới Thành ủy và UBND thành phố.

Ngoài ra, Thanh tra chuyên ngành cũng chú trọng đến việc tuyên truyền giáo dục pháp luật trong hoạt động xây dựng được các cấp chính quyền coi trọng, nhiều Chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn xây dựng và công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo... và đạt được nhiều kết quá đáng ghi nhận.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Thanh tra chuyên ngành xây dựng còn gặp phải không ít khó khăn. Bởi các đối tượng thanh tra không cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu dẫn đến một số cuộc thanh tra còn chậm, kết luận kéo dài thời gian; công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra chưa được tập trung một đầu mối dẫn đến khó khăn trong quá trình tổng hợp, phản ánh chưa sát với tình hình thực tế.

Khi công trình vi phạm bị phát hiện, lập biên bản, chính quyền địa phương đã ban hành Quyết định đình chỉ, song việc đình chỉ còn chưa có hiệu lực; chưa quyết liệt để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lực lượng Công an phường chưa thực hiện đúng quy định là cấm thợ, xe chuyển vật tư, vật liệu vào công trình vi phạm. Một số công trình vi phạm trên địa bàn UBND phường, lực lượng Thanh tra xây dựng không kịp thời báo các cơ quan cấp trên để có biện pháp xử lý, khi được dư luận và báo chí phản ánh các cơ quan vào cuộc thì các công trình đã vi phạm sâu, quy mô lớn dẫn đến gây khó khăn trong việc xử lý, ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, việc tổ chức cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng phải tạm dừng khi có khiếu kiện cũng là nguyên nhân dẫn đến việc xử lý vi phạm kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm. Ý thức chấp hành pháp luật xây dựng của một số chủ đầu tư, chủ công trình còn yếu, thậm chí biết là sai song vẫn cố tình vi phạm.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đội Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đã có một số kiến nghị, đề nghị. Cụ thể, đề nghị UBND thành phố tiếp tục sớm tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mô hình tổ chức của lực lượng Thanh tra xây dựng trên địa bàn thành phố nhằm ổn định, kiện toàn về cơ cấu, tổ chức bộ máy và ổn định về tư tưởng của cán bộ, công chức… làm công tác quản lý trật tự xã hội, qua đó nâng cao và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý.

Tiếp tục quan tâm đào tạo bồi dưỡng, thi nâng ngạch, nâng cao chất lượng hoạt động giữ gìn pháp luật, kỷ luật của cơ quan thanh tra, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh xây dựng văn hóa thanh tra, đạo đức nghề nghiệp thanh tra gắn với việc học tập và theo tấm gương đạo đực Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra ký cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với lực lượng Thanh tra xây dựng đảm bảo phục vụ cho công tác thanh tra, kiếm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm, kịp thời tham mưu, đề xuất xử lý vi phạm đúng quy định.

Linh Nguyễn

Các bài đã đăng: