09:26 | 19/02/2013

Phải tiếp tục kiện toàn củng cố, hoàn thiện tổ chức, bộ máy thanh tra xây dựng địa phương

Thanh tra các Sở Xây dựng phải tiếp tục tập trung kiện toàn lực lượng cả về số lượng và chất lượng; thường xuyên tổ chức đào tạo lực lượng thanh tra chuyên ngành để nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thanh tra nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ thanh tra và nâng cao chất lượng các đoàn thanh tra. Đó là thông điệp chỉ đạo đầu năm 2013 của Thanh tra Bộ Xây dựng đối với thanh tra xây dựng cơ sở. Nhìn nhận một cách nghiêm túc về lực thanh tra cơ sở, Tiến sỹ Phạm Gia Yên, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

PV: Ông có nhận xét gì về bộ máy lực lượng thanh tra xây dựng địa phương hiện nay?

TS Phạm Gia Yên: Theo báo cáo của địa phương, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng đã được thành lập ở hầu hết các địa phương. Tổng số cán bộ thanh tra xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có khoảng hơn 5.000 người, trong đó: số thanh tra viên chính là 17, thanh tra viên là 302, cán bộ là công chức, viên chức trong biên chế là 2.075, cán bộ hợp đồng là 2.908; có hơn 600 cán bộ được cử tham gia các khóa đào tạo về bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, đại học và sau đại học.

Một số địa phương đã tổ chức bộ máy Thanh tra xây dựng tương đối tốt như: thành phố Hồ Chí Minh 2.843 người,thành phố Hà Nội 1.668 người,Ninh Thuận 22 người, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Định, Nam Định... Tuy nhiên, tại một số địa phương, lực lượng thanh tra xây dựng còn mỏng như: Điện Biên, Đắk Nông, Kon Tum, Bến Tre, Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre, …. chỉ từ 4 - 5 người. Theo thống kê cho thấy nhiều Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện được việc tổ chức bộ máy để thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, một số Sở Xây dựng đến giai đoạn này vẫn chưa thành lập được tổ chức, bộ máy Thanh tra chuyên ngành Xây dựng hoặc đã thành lập nhưng lực lượng còn mỏng. Điều này phụ thuộc vào năng lực của Chánh Thanh tra và Giám đốc Sở Xây dựng. Yêu cầu trong những năm tiếp theo, Thanh tra Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố tiếp tục kiện toàn củng cố, hoàn thiện tổ chức, bộ máy để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 46/2005/NĐ-CP.

PV: Vậy những kết quả về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2012 tại thanh tra xây dựng địa phương đã đạt được như thế nào thưa Tiến sỹ?

TS Phạm Gia Yên: Theo báo cáo 44/63 tỉnh về công tác thanh tra của các địa phương trong cả nước, Thanh tra các Sở Xây dựng đã đạt được nhiều kết quả trong công tác thanh tra chuyên ngành, cụ thể:

Thanh tra các Sở Xây dựng đã thực hiện hơn 500 đoàn thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất; kiến nghị xử lý đối với số tiền sai phạm 53.377.383.692đ (Năm mươi ba tỷ, ba trăm bảy mươi bảy nghìn đồng, ba trăm tám mươi ba nghìn, sáu trăm chin mươi hai nghìn). Qua số liệu báo cáo, một số Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác thanh tra chuyên ngành, thu được những kết quả nhất định, phát hiện nhiều sai phạm lớn như: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Hưng Yên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Lào Cai, Lâm Đồng, Thanh Hóa ... Bên cạnh đó, vẫn còn một số Thanh tra Sở Xây dựng chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hoặc không báo cáo rõ số liệu như: Hòa Bình, Yên Bái, Bến Tre, Đồng Nai, Lai Châu .... Yêu cầu trong những năm tiếp theo, Thanh tra Sở Xây dựng các tỉnh này cần quan tâm hơn tới công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và báo cáo đầy đủ các số liệu.

Theo báo cáo chưa đầy đủ, số vụ vi phạm trật tự xây dựng đô thị được phát hiện và xử phạt tập trung chủ yếu vào các hoạt động xây dựng không phép, sai phép. Trong năm 2012, Thanh tra các Sở Xây dựng đã tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý đối với 18.986vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, trong đó: xây dựng không phép (4208 vụ việc), sai phép (1140 vụ việc) và sai phạm khác (1528vụ việc). Thanh tra các Sở Xây dựng đã tiến hành lập biên bản và xử phạt đối với 4038 vụ việc; ban hành 2193 quyết định xử phạt; tổng số tiền xử phạt là 29.228.223.696đ (Hai mươi chín tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu, hai trăm hai mươi hai ba nghìn, sáu trăm chin sáu nghìn).

Theo số liệu báo cáo, một số địa phương đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trật tự xây dựng đô thị, cụ thể: thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Tiền Giang, Bạc Liêu, Khánh Hòa...

Bên cạnh các địa phương thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, xử phạt vi phạm hành chính nêu trên, hầu hết các địa phương chưa quan tâm đến công tác này hoặc chưa báo cáo rõ số liệu: Lai Châu, Tuyên Quang, Đồng Nai, Lào Cai, Điện Biên…. Yêu cầu trong những năm tiếp theo, Thanh tra các Sở Xây dựng cần thực hiện và báo cáo đầy đủ việc thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Trong năm 2012, tình hình khiếu nại, tố cáo tại các địa phương tuy đã giảm so với năm 2011 nhưng vẫn diễn ra theo chiều hướng phức tạp. Theo báo cáo chưa đầy đủ của các địa phương, Thanh tra các Sở Xây dựng đã tiếp nhận 2790 đơn thư (trong đó có 1202đơn thư thuộc thẩm quyền, 988 đơn thư không thuộc thẩm quyền). Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền như sau: 1202/1202 đơn thư khiếu nại đạt 100% lưu đơn để theo dõi 600đơn; tiếp đón 1624 lượt dân.

PV: Vậy đâu là những ưu điểm cần nhân rộng và những hạn chế cần khắc phục đối với lực lượng thanh tra xây dựng địa phương trong năm 2013 và những năm tiếp theo?

TS Phạm Gia Yên: Công tác thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng tại các địa phương được chú trọng và tăng cường góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương.Thanh tra một số Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra như: Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Bình, Lâm Đồng ...;Thanh tra Sở Xây dựng đã thực hiện tốt công tác xử lý vi phạm hành chính như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, các tỉnh Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Quảng Ninh,...Tuy nhiên, Lực lượng thanh tra các sở còn mỏng về số lượng, trình độ chuyên môn còn hạn chế nên chưa đáp ứng nhu cầu công việc (quy định tại Điều 17 Nghị định số 46/2005/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng);

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân: theo báo cáo của Thanh tra các Sở Xây dựng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều phức tạp, do hệ thống pháp luật còn bất cập, chưa đi vào cuộc.. Việc giải quyết khiếu nại của công dân ở một số Sở Xây dựng áp dụng chưa đúng pháp luật, thời gian giải quyết kéo dài. Vì vậy, tại các địa phương, mặc dù đã có quyết định giải quyết khiếu nại cuối cùng nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại kéo dài. Hầu hết các địa phương đều kiến nghị sửa đổi Luật Thanh tra 2010 để từng bước hoàn thiện lực lượng thanh tra xây dựng tại các địa phương đặc biệt là lực lượng thanh tra xây dựng tại quận, huyện; xã, phường.


Thu Hiền (thực hiện) (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: