09:57 | 17/04/2012

Hà Nội sẽ rà soát an toàn cần cẩu, trục tháp xây dựng

Ngày 13/4, UBND TP Hà Nội có Chỉ thị 08 yêu cầu chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, giám đốc các sở: LĐTB&XH, Xây dựng, GTVT tích cực chỉ đạo kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất việc lắp đặt, vận hành các cần cẩu, trục tháp trong xây dựng nhằm ngăn chặn những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Chỉ thị nêu rõ, những trường hợp vi phạm các quy định an toàn được phát hiện phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh. Những cần cẩu, trục tháp bị phát hiện không đáp ứng quy định an toàn phải bị dừng hoạt động ngay. UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu các nhà thầu thi công có trách nhiệm thiết kế tổng mặt bằng thi công, trong đó xác định rõ vị trí đặt các cần cẩu, trục tháp và cắt cử người giám sát bảo đảm an toàn trong suốt quá trình vận hành, thi công.


Vân Trung (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: