10:22 | 05/06/2019

Tổng kết thi hành Nghị định 111 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự

(Xây dựng) – Phúc đáp văn bản của Bộ Ngoại giao, Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo tổng kết thi hành Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.


Trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam (Ảnh TL)

Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự đã quy định cụ thể và chi tiết về quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự; nội dung quản lý Nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. Ngay sau khi Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/2/2012, Bộ Xây dựng đã sao gửi Nghị định cho các đơn vị trực thuộc Bộ để nghiên cứu, thực hiện.

Bộ Xây dựng luôn thực hiện nghiêm túc Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và Thông tư số 01/2012/TT-BNG ngày 20/3/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP, trong đó đặc biệt việc giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký, chức danh và người có thẩm quyền ký, cấp, công chứng, chứng thực, chứng nhận giấy tờ, tài liệu của cơ quan, đơn vị.

Bộ Xây dựng thường xuyên rà soát và cập nhật những thay đổi về mẫu con dấu, chữ ký và chức danh người có thẩm quyền ký, cấp, công chứng, chứng thực, chứng nhận giấy tờ tài liệu của cơ quan để tổng hợp gửi Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự) theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ, Bộ Xây dựng cơ bản chưa gặp vướng mắc, khó khăn. Tuy nhiên, để phù hợp với yêu cầu của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Ngoại giao nghiên cứu đề xuất sửa đổi Nghị định 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng xóa bỏ, giảm thiểu các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa các điều khoản và thời gian thực hiện thủ tục hành chính và áp dụng Chính phủ điện tử vào thực hiện các thủ tục hành chính... để phù hợp với tình hình hiện tại.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: