10:45 | 23/05/2019

TP Hồ Chí Minh: 4 tháng có 224 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng

(Xây dựng) – 4 tháng đầu năm 2019, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức kiểm tra 7.787 lượt giấy phép xây dựng (tăng 16,9% so với cùng kỳ), phát hiện 244 trường hợp vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng (tăng 27,7% so với cùng kỳ). Trong đó, xây dựng sai phép 87/244 trường hợp (giảm 15,5% so với cùng kỳ), không phép 101/244 trường hợp (tăng 57,8% so với cùng kỳ), vi phạm trật tự xây dựng khác 56/244 trường hợp (tăng 33,3% so với cùng kỳ).


Cũng trong 4 tháng đầu năm, TP Hồ Chí Minh cũng đã cấp 5.581 Giấy phép xây dựng (tăng 9,95% so với cùng kỳ), với tổng diện tích sàn xây dựng trên 1,2 triệu m2.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đã cấp 1.860 giấy chứng nhận lần đầu và cấp đổi, cấp lại 25.441 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân. Tiếp tục thu hồi 01 khu đất tại quận Bình Thạnh, tiếp nhận 02 khu đất tại quận 5 và quận 6. Nghiên cứu ban hành quy định về công tác phối hợp tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Cao Cường

Các bài đã đăng: