11:10 | 12/06/2019

Tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp văn bản của Bộ Công Thương về việc tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật được ban hành từ ngày 01/6/2018 đến hết ngày 30/4/2019 có các quy định liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Qua công tác tự kiểm tra cho thấy, trong khoảng thời gian nêu trên Bộ Xây dựng đã ban hành 01 Thông tư có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương (Thông tư số 05/2018/TT-BXD ngày 29/6/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng).

Kết quả tự kiểm tra cho thấy văn bản này được ban hành đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật Ban văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: