16:41 | 02/05/2013

Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng theo Nghị định số 26/2013/NĐ – CP

Phỏng vấn TS. Phạm Gia Yên Chánh Thanh tra - Bộ Xây dựng

PV:Thưa Tiến sỹ - có ý kiến cho rằng “đội ngũ thanh tra xây dựng tuy đông nhưng không mạnh”, Ông đánh giá thế nào về chất lượng đội ngũ thanh tra xây dựng hiện nay?


 

TS.PGY: Tôi cho rằng đánh giá như vậy không hoàn toàn đúng và hơi phiến diện; lực lượng thanh tra xây dựng toàn quốc hiện nay khoảng 5 nghìn người, trong đó gồm Thanh tra Bộ, Thanh tra Sở, đối với thành phố Hồ Chí Minh còn có lực lượng thanh tra xây dựng quận, huyện, xã, phường. Nói một cách khách quan thì hàng trăm cán bộ làm công tác thanh tra tại các Bộ, hàng ngàn cán bộ làm công tác thanh tra tại cấp Sở, cơ bản được đào tạo đúng ngành nghề, kinh nghiệm công tác hàng chục năm, nghiệp vụ tương đối vứng vàng và đã làm được nhiều việc trong những năm gần đây (từ năm 2006, khi mà Nghị định 46/CP ra đời). Tuy rằng trong đội ngũ ấy còn có điểm yếu, điểm mạnh, nhưng đó là đội ngũ mạnh có chuyên môn, nghiệp vụ và kỷ cương. Tuy nhiên đối với lực lượng thanh tra quận, huyện, xã, phường tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do mới thành lập, việc tuyển chọn lực lượng chưa thật bài bản, mặc dù từ khi ra đời lực lượng này cũng đã làm được nhiều việc cho chính quyền thành phố trong quản lý trật tự xây dựng, song lực lượng này chưa làm hết nhiệm vụ của thanh tra chuyên ngành, còn gây ra một số điều tiếng mà xã hội và công luận chưa hài lòng. Vì vậy, cũng cần được tuyển chọn lại, đào tạo chuyên môn và nghiệp vụ.


Lực lượng Thanh tra Xây dựng Hà Nội lập biên bản tại công trình xây dựng sai phép

PV.Thưa Tiến sỹ! Ông có thể cho biết tổng số lực lượng thanh tra xây dựng hiện có bao nhiêu người? và nếu cơ cấu lại thì con số ấy sẽ là bao nhiêu để hợp lý ?

TS.PGY: Theo thống kê đến thời điểm 30/12/2012, thì lực lượng thanh tra xây dựng toàn quốc khoảng 5.000 người, còn nếu cơ cấu còn lại là bao nhiêu thì chưa biết. Nhưng có một điều chắc chắn là khi rà soát lại tiêu chuẩn từng người theo quy định thì lực lượng thanh tra quân, huyện, xã, phường sẽ giảm đi rất nhiều do không đủ tiêu chuẩn, nhưng ở các thành phố trực thuộc Trung ương và nhiều tỉnh mức độ đô thị hóa cao lại thiếu rất nhiều do không có biên chế. Vấn đề cần lực lượng bao nhiêu là hợp lý thì phải xuất phát từ nhu cầu quản lý của từng địa phương, từng thời kỳ mà các Sở Xây dựng phải lập đề án trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có vấn đề xác định nhu cầu lực lượng thanh tra cho từng thời kỳ, vì vậy lực lượng thanh tra luôn biến động theo yêu cầu công việc và thời gian.


ChánhThanh tra Bộ Xây dựng trực tiếp nghe khiếu nại của nhân dân tại hiện trường giải tỏa xây dựng dự án

PV: Thưa Tiến sỹ! được biết, sau khi Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực thì hệ thống Thanh tra xây dựng chỉ còn hai cấp là Thanh tra Bộ và Thanh tra Sở. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều lực lượng cán bộ được điều chuyển, vậy họ sẽ đi đâu và làm gì? Có thể nói, đây là một động thái nhằm cơ cấu lại lực lượng thanh tra xây dựng. Vậy với đội ngũ thanh tra tương đối dày và đã biên chế chính thức như hiện nay thì việc “tái cơ cấu” này liệu có khả thi?

TS.PGY: Nghị định 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, về cơ bản lực lượng thanh tra xây dựng toàn quốc không có xáo trộn nhiều, trừ hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Vì Nghị định 26/CP cũng cơ bản kế thừa Nghị định 46/CP trước đó về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành xây dựng. Riêng thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo Quyết định 89/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập thanh tra xã, phường, quận, huyện tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh. Nhưng Nghị định 26/CP cũng không quy định không có lực lượng thanh tra xã, phường, quận, huyện; trên thực tế và nhu cầu của công việc thì hai thành phố phải có lực lượng này, chỉ có điều về bộ máy điều hành có sự thay đổi; tổ chức thế nào cho có hiệu quả còn phụ thuộc vào cách sắp xếp của hai thành phố. Nói như vậy để khẳng định rằng, nếu có dôi dư thì chỉ dôi dư những người không đủ tiêu chuẩn, số còn lại vẫn hoạt động bình thường, còn những người đó đi đâu, làm gì thì khó trả lời cụ thể, nhưng chắc chắn họ sẽ tìm đến một công việc phù hợp với năng lực và trình độ với họ, xã hội luôn vận động.

PV: Thưa Tiến sỹ! Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa (tức ngày 15/5) thì Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực. Vậy Ông có thể cho biết, mục đích của việc làm này và để cơ cấu có hiệu quả, Bộ đã có những việc làm và tiêu chí cụ thể nào, thưa Ông ?

TS.PGY: Còn khoảng 15 ngày nữa là Nghị định 26/CP có hiệu lực, Bộ Xây dựng đang soạn thảo dự thảo Thông tư hướng dẫn về tổ chức bộ máy lực lượng thanh tra xây dựng. Hiện Thông tư dâng lấy ý kiến của Sở Xây dựng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chắc chắn bước đầu sẽ còn khó khăn bởi những quy định của Luật Thanh tra có nhiều vấn đề chưa phù hợp với thực tế. Tuy nhiên, Thông tư cũng sẽ quy định trong khi UBND cấp Tỉnh chưa phê duyệt đề án về tổ chức lực lượng thanh tra trên địa bàn thì việc tổ chức và hoạt động của lực lượng này vẫn hoạt động bình thường không thể ngắt quãng.

PV.Xin cảm ơn Tiến sỹ


Thu Hiền (Thực hiện) (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: