15:46 | 19/10/2017

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Tập trung xử lý vi phạm đất đai và đơn thư khiếu nại, tố cáo

(Xây dựng) – Trong 9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện Vĩnh Tường đặc biệt quan tâm, tích cực, quyết liệt trong chỉ đạo công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai, giải quyết chính sách đất dịch vụ, đất đấu giá, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Đến nay, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được thì vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.


Ông Trần Việt Cường - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đánh giá công tác xử lý vi phạm đất đai trên địa bàn huyện.

Theo thống kê, tính từ ngày 1/7/2014 đến ngày 31/12/2016 đạt kết quả thấp chỉ xử lý được 13/370 trường hợp vi phạm, đạt 3,5%. 9 tháng đầu năm 2017 xử lý được 55/62 trường hợp vi phạm mới phát sinh.

Về chính sách giải quyết đất dịch vụ, kết quả giải quyết chính sách đất dịch vụ trên địa bàn còn chậm. Tổng diện tích đất dịch vụ phải trả là 157.888,4 m², đến nay đã trả được 65.935,5 m², đạt 41,76%. Số diện tích đất dịch vụ chưa chi trả được cho nhân dân là 91.952,9 m²/14.208 hộ/16 xã.

Nguyên nhân được xác định là do một số xã chưa nhận thức đầy đủ về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, giải quyết chính sách đất dịch vụ; một số xã triển khai các thủ tục ban đầu như: Phê duyệt địa điểm, thành lập bản đồ địa chính… còn chậm. Bên cạnh đó, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, bồi thường GPMB của một số hộ dân chưa tốt, cố tình trây ỳ, không nhận tiền bồi thường GPMB, không giao lại đất cho Nhà nước khi có quyết định thu hồi của cấp có thẩm quyền.

Về đất đấu giá, trong 9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức đấu giá được 295 ô đất với diện tích 33.856 m2tại 12 xã, thị trấn với tổng số tiền là 274 tỷ 984 triệu đồng.

Về xây dựng Nông thôn mới, năm 2017, huyện Vĩnh Tường có 5 xã đăng ký hoàn thành nông thôn mới. UBND huyện đã thành lập Tổ công tác để chỉ đạo trực tiếp giúp đỡ 5 xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Tiêu chí xây dựng Nông thôn mới đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Đến nay, các xã trên đã hoàn thành từ 10 đến 15 tiêu chí.

Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được UBND huyện đặc biệt quan tâm, nhất là những vụ việc tồn đọng, kéo dài và có tính chất phức tạp. Ví dụ như: Vụ Xuân Chiểu – xã Vĩnh Ninh; Vụ dòng họ Đỗ - xã Phú Đa; Vụ ông Trần Văn Dênh – xã Lý Nhân… Qua đối thoại trực tiếp với công dân, cơ bản những vướng mắc của công dân đã được lãnh đạo huyện và các ngành chức năng tiếp thu, trả lời, đáp ứng phần lớn nguyện vọng của nhân dân.

Tại hội nghị về đánh giá công tác xử lý vi phạm đất đai, ông Trần Việt Cường - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường đánh giá những kết quả đạt được trong công tác xử lý vi phạm đất đai, giải quyết chính sách đất dịch vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xây dựng Nông thôn mới của các địa phương và chỉ ra những nguyên nhân, biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng thời, ông yêu cầu các địa phương không để phát sinh các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, đẩy nhanh việc thực hiện giải quyết đất dịch vụ cho người dân. Đối với công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại ông Cường nhấn mạnh: Chính quyền cơ sở phải duy trì, tăng cường đối thoại, lắng nghe kiến nghị của người dân. Những vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp nào, cấp đó phải tập trung giải quyết, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến khiếu nại, tố cáo kéo dài…

Văn Nhất

Các bài đã đăng: