11:05 | 06/07/2018

Vụ giao “đất vàng” giá “bèo” tại Khánh Hòa: Bộ hướng dẫn một đường, tỉnh thực hiện một nẻo ?

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra nội dung báo chí phản ánh việc giao “đất vàng” để đối ứng, hoàn vốn cho Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Trả lời báo chí về vụ việc, một lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh thông tin: Việc chỉ định thầu tại dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa đã xin phép và được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Vậy thực hư việc này như thế nào?


Dự án tại khu đất số 01 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang đang được thi công.

Trước hết, cần phải tách bạch bốn “câu chuyện” liên quan đến Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa.

Thứ nhất, dự án BT (Hợp đồng xây dựng - chuyển giao) Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa mới (giai đoạn 1, chưa bao gồm hạng mục Ký túc xá), địa điểm tại Khu quy hoạch trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang. Diện tích đất sử dụng là 3,71 ha. Nhà đầu tư: Liên danh Công ty CP Thanh Yến và Công ty TNHH Hoàn Cầu Khánh Hòa. Giá trị dự toán được phê duyệt của dự án là hơn 149,1 tỷ đồng, giá trị hợp đồng (sau đàm phán) là 121 tỷ đồng, giá trị quyết toán gần 115 tỷ đồng

Thứ hai, Dự án Khu phức hợp thương mại - dịch vụ - y tế - văn phòng - khách sạn - nhà ở chung cư tại số 01 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, diện tích gần 7.400m2, là khuôn viên Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa cũ. Chủ đầu tư: Công ty CP Thanh Yến. Đây là dự án đối ứng, hoàn vốn cho nhà đầu tư Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Giá trị đất tại số 01 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang được ấn định là hơn 122,1 tỷ đồng. Trong đó, diện tích đất xây dựng khối tháp (đất ở lâu dài) là 4.440 m2, giá đất hơn 21,8 triệu đồng/m2. Diện tích đất cây xanh nội bộ (đất sản xuất phi nông nghiệp thời hạn sử dụng 50 năm), giá thuê hơn 8,5 triệu đồng/m2.

Thứ ba, Dự án BT Ký túc xá Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Giá trị hợp đồng dự án hơn 64 tỷ đồng, giá trị quyết toán dự kiến hơn 71,1 tỷ đồng. Nhà đầu tư: Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền.

Thứ tư, đổi lại dự án BT Ký túc xá nêu trên, nhà đầu tư Công ty CP Khách sạn Bến du thuyền được tỉnh Khánh Hòa giao khu đất rộng trên 18.000m2, thuộc khu C, Khu đô thị mới Vĩnh Hòa, Nha Trang để thực hiện dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia. Tổng giá trị quỹ đất hoàn vốn được ấn định là gần 72 tỷ đồng. Trong số này, giao đất có thu tiền sử dụng đất 5.962m2 (diện tích đất ở không hình thành đơn vị ở), giá đất gần 9,8 triệu đồng/m2; đất cho thuê thu tiền một lần 12.082m2, giá thuê cho cả thời gian thuê 50 năm là hơn 1 triệu đồng/m2 (khoảng 20.000 đồng/m2/năm).

Trở lại việc tỉnh Khánh Hòa xin chủ trương về hình thức đầu tư xây mới Trường Chính trị tỉnh, ngày 25/5/2011, UBND tỉnh Khánh Hòa có Tờ trình số 2539/TTr-UBND, trình Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số dự án trên địa bàn theo hình thức BT, trong đó có dự án Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa. Sau khi lấy ý kiến từ các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 1191/TTg-KTN, ngày 21/7/2011, với nội dung: Đồng ý UBND tỉnh Khánh Hòa triển khai đầu tư xây dựng Trường Chính trị tỉnh theo hình thức hợp đồng BT. UBND tỉnh Khánh Hòa bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch cho nhà đầu tư để lập dự án kinh doanh khai thác, thu hồi vốn đầu tư dự án BT.

Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc xem xét chỉ định nhà đầu tư (theo ủy quyền của Thủ tướng) và việc bố trí quỹ đất để thực hiện dự án thu hồi vốn phải tuân theo quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

Vậy quy định về chỉ định nhà đầu tư tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, quy định như thế nào? Trong Văn bản số 3834/BKHĐT-QLĐT, ngày 15/6/2011, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (trong đó có dự án Trường Chính trị tỉnh), cũng là văn bản hướng dẫn tỉnh Khánh Hòa thực hiện dự án này, trên cơ sở căn cứ pháp lý quy định tại các Điều 13 và 14 Nghị định số 108/2009/NĐ-CP, khoản 3 Điều 14 Thông tư 03/2011/TT-BKHĐT, ngày 27/01/2011, Bộ KH&ĐT nêu ý kiến, gồm 2 nội dung: Một là, dự án xây mới Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa không thuộc một trong các trường hợp được áp dụng chỉ định nhà đầu tư. Đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành. Hai là, việc thanh toán cho nhà đầu tư (thực hiện Dự án BT Trường Chính trị) bằng quỹ đất phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 9, Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT, ngày 27/01/2011. Theo đó, trường hợp thu xếp được quỹ đất để tạo nguồn vốn thanh toán cho nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009/TT-BKH, ngày 16/4/2009 của Bộ KH&ĐT.

Như vậy, việc tỉnh Khánh Hòa thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa bằng việc giao đất tại số 01 Trần Hưng Đạo, TP. Nha Trang, không thông qua đấu giá, là đã không thực hiện theo các quy định của pháp luật như hướng dẫn của Bộ KH&ĐT.


Theo Nguyễn Huân/Baovephapluat.vn

Các bài đã đăng: