09:29 | 04/07/2013

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình gửi Chính phủ ban hành nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà và công sở. Dự thảo Nghị định gồm 74 điều, chia thành 9 chương. Một trong những điểm mới trong Dự thảo lần này là đã bãi bỏ chương về khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm và các biểu mẫu áp dụng trong xử phạt vi phạm hành chính của Nghị định số 23/2009/NĐ-CP để tránh quy định chồng lấn trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình xây dựng Dự thảo, Bộ Xây dựng đã có văn bản lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành và đã nhận được ý kiến đóng góp của các Bộ Tài chính, GTVT, KHĐT, Nội vụ, Công Thương, TN&MT và các cơ quan ngang bộ như Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam… cũng như ý kiến của các Sở Xây dựng, Thanh tra Xây dựng trên toàn quốc.


Đình Hà (baoxaydung.com.vn)

Tags: ,  

Các bài đã đăng: