• Triển lãm “Kiến trúc Giao Cảm”

    (Xây dựng) - Triển lãm sẽ giới thiệu về các công trình hoàn thành gần đây nhất của Văn phòng kiến trúc V-Architecture cũng như qua những chia sẻ của V-Architecture, các bạn sẽ hiểu rõ được khái niệm giao cảm được áp dụng trong kiến trúc như thế nào, hay kiến trúc sẽ trở thành phương tiện để giúp con người giao cảm ra sao.

|< < 9051 9052 9053 9054 9055 > >|