• Thị trấn Diêm Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV

    (Xây dựng) – Ngày 22/3, tại Hà Nội, diễn ra cuộc họp thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình là đô thị loại IV. Hội đồng thẩm định đã công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV với số điểm 85,76/100 điểm.

|< < 9051 9052 9053 9054 9055 > >|