15:55 | 08/01/2019

Bộ Xây dựng cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch nghỉ dưỡng Khuôn Thần - Bắc Giang

(Xây dựng) – Về việc cho ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Khuôn Thần - Bắc Giang. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bắc Giang.

Hồ Khuôn Thần nằm cách thành phố Bắc Giang khoảng 50 km (Ảnh minh họa).

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 232/UBND-ĐT ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị có ý kiến về đồ án Quy hoạch phân khu Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn kèm Thuyết minh quy hoạch (sau đây gọi tắt là Đồ án quy hoạch).

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và các quy định pháp luật hiện hành, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc triển khai Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí tại khu vực hồ Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn không nằm trong Danh mục các Dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư đến năm 2020 của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được duyệt (có Khu du lịch sinh thái hồ Cấm Sơn, không có Khu du lịch sinh thái hồ Khuôn Thần).

Nội dung Đồ án quy hoạch đề xuất xây dựng Sân golf mới tại khu vực hồ Khuôn Thần không nằm trong Danh mục Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009.

Do vậy, UBND tỉnh Bắc Giang cần có báo cáo Thủ tướng Chính phủ về các nội dung nêu trên trước khi triển khai các bước tiếp theo.

UBND tỉnh Bắc Giang cần làm rõ các cơ sở pháp lý, sự phù hợp với các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng – đô thị trên địa bàn và điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng khu vực để làm rõ sự cần thiết lập quy hoạch, các động lực phát triển, tính khả thi về đầu tư xây dựng và khai thác hoạt động Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Khuôn Thần có quy mô lớn (khoảng 497,4ha) tại khu vực có địa hình trung du miền núi, khó khăn về giao thông và cơ sở hạ tầng còn yếu kém.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển Hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 có xác định điểm du lịch nghỉ dưỡng tại khu vực hồ Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn, không quy hoạch phát triển khu đô thị mới (sinh thái) tại khu vực này.

Trên cơ sở nội dung Quy hoạch phân khu Khu du lịch nghỉ dưỡng, đô thị sinh thái, thể thao và vui chơi giải trí Khuôn Thần, huyện Lục Ngạn đã được bổ sung, làm rõ và hoàn thiện các ý kiến tại mục 1 và 2 nêu trên, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến chính thức về nội dung Đồ án quy hoạch làm cơ sở để UBND tỉnh Bắc Giang thẩm định, phê duyệt theo quy định pháp luật.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: