15:44 | 11/10/2018

Bộ Xây dựng góp ý về đề nghị phê duyệt Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải Phòng

(Xây dựng) – Xung quanh việc lấy ý kiến đối với đề nghị phê duyệt Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải Phòng, TP Hải Phòng; Bộ Xây dựng có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ.


Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, UBND thành phố Hải Phòng và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, bao gồm cả việc làm rõ cơ sở pháp lý, trình tự, thủ tục và thẩm quyền phê duyệt Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng; trên cơ sở đó, rà soát, hoàn thiện lại nội dung Đề án, trong tháng 10/2018 báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, về phía Bộ Xây dựng, sau khi nhận được Công văn số 7888/VPCP-CN ngày 20/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc lấy ý kiến đối với đề nghị phê duyệt Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải Phòng, TP Hải Phòng (kèm theo Tờ trình số 9042/TTr-BGTVT ngày 15/8/2018 của Bộ Giao thông Vận tải và Dự thảo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, không bao gồm Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu thuộc cảng biển Hải Phòng).

Bộ Xây dựng đã có ý kiến như sau: Theo Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, khu vực đang lập Đề án di dời bến cảng Hoàng Diệu đã xác định: “... đất phần cảng ven sông Cấm sau khi di dời dành cho phát triển khu chức năng đô thị, ưu tiên công trình dịch vụ công cộng, cây xanh, văn phòng, thương mại. Tầng cao trung bình 3÷5 tầng, mật độ xây dựng khoảng 50%, hệ số sử dụng đất 1,5÷2,5 lần...”. Do vậy, UBND TP Hải Phòng cần tuân thủ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tờ trình số 9042/TTr-BGTVT và hồ sơ kèm theo chưa nêu rõ quy mô, diện tích, ranh giới nghiên cứu (bao gồm trong và vùng phụ cận) dự kiến sẽ phải điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố và quy hoạch phân khu quận Ngô Quyền, đề nghị phải bổ sung làm rõ các chỉ tiêu quy hoạch.

Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau khi di dời bến cảng Hoàng Diệu: Yêu cầu cần thực hiện theo Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về các chỉ tiêu quy hoạch; công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật hiện hành. Các cơ quan chức năng cần phải thẩm định kinh phí di dời, đầu tư xây dựng, báo cáo UBND thành phố và Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng lưu ý cần đánh giá ảnh hưởng về kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật, giao thông đường thủy, đường sắt khi chuyển lượng vận tải hàng hóa tập trung về bến cảng Chùa Vẽ và thực hiện Quyết định số 1448/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch chung Thành phố.

Khu bến cảng Hoàng Diệu gồm 11 cầu cảng với 1.717 m dài, tiếp nhận cỡ tàu đến 50.000 tấn giảm tải, công suất 8 - 10 triệu tấn/năm.

Theo Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 2367/QĐ-BGTVT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển phía Bắc (Nhóm 1) đến năm 2020, định hướng đến năm 2030: Các bến sông Cấm không phát triển mở rộng, từng bước di dời, chuyển đổi công năng bến cảng Hoàng Diệu; lộ trình di dời phù hợp với kế hoạch xây dựng cầu Nguyễn Trãi và tiến độ xây dựng các bến cảng tại khu bến Lạch Huyện.

Tiếp đó, ngày 24/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1131/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kĩ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, giai đoạn 2016 - 2020 xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ nối trung tâm thành phố với trung tâm hành chính mới Bắc Sông Cấm. Cầu Hoàng Văn Thụ đã được khởi công ngày 06/01/2017, hướng tuyến cầu cắt qua cầu cảng số 10, 11 và ảnh hưởng đến hoạt động của cầu cảng số 9 bến cảng Hoàng Diệu. Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng đã tạm ngừng khai thác các cầu cảng số 9, 10, 11 để phục vụ thi công xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ (bao gồm cả các tuyến đường sắt chuyên dùng trong cảng).

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND thành phố Hải Phòng đang nghiên cứu và đề xuất đầu tư xây dựng tiếp cầu Nguyễn Trãi bắc qua Sông Cấm tại vị trí cầu cảng số 1, 2, 3 bến cảng Hoàng Diệu với tĩnh không 25 m, dự kiến được khởi công xây dựng Quý IV/2018, hoàn thành Quý IV/2021. Tại thời điểm xây dựng cầu Nguyễn Trãi, các cầu cảng 1, 2, 3 trực tiếp bị ảnh hưởng và do hạn chế về tĩnh không, sau đó một thời gian toàn bộ các cầu cảng còn lại của bến cảng Hoàng Diệu sẽ không thể tiếp tục khai thác theo năng lực thiết kế.

PV

Các bài đã đăng: