10:37 | 23/01/2019

Bộ Xây dựng góp ý về việc bổ sung Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương góp ý về việc bổ sung Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 10522/BCT-ĐL ngày 25/12/2018 của Bộ Công Thương đề nghị góp ý kiến đối với đề nghị bổ sung Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia gửi kèm hồ sơ báo cáo bổ sung quy hoạch do Viện Năng lượng lập tháng 11/2018.

Theo Bộ Xây dựng, việc xem xét, bổ sung Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia làm cơ sở để quyết định chủ trương đầu tư và lập dự án đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả dự án, cần lưu ý hoàn chỉnh một số nội dung: Căn cứ theo hồ sơ Báo cáo bổ sung quy hoạch gửi kèm Văn bản số 10522/BCT-ĐL ngày 25/12/2018 của Bộ Công Thương, Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu được dự kiến đầu tư xây dựng với công suất 3.200MW bao gồm các hạng mục công trình xây dựng chủ yếu như: Nhà máy điện, nhà điều hành, kho cảng nhập LNG, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống trạm biến áp, hệ thống đường dây đấu nối điện của dự án vào lưới điện chung của khu vực cần được thuyết minh sơ bộ về đầu tư xây dựng các công trình, bổ sung các bản vẽ cần thiết để cho thấy được quy mô xây dựng của dự án.

Ngoài ra, cần rà soát quy hoạch địa điểm xây dựng Nhà máy điện khí LNG Bạc Liêu để đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng và các quy hoạch phát triển ngành có liên quan của dự án. Trong trường hợp dự án sử dụng phương án lưu trữ LNG nổi ngoài khơi để cung cấp nhiên liệu cho nhà máy phát điện đặt trên biển hoặc đặt trên đất liền thì cần có phân tích, đánh giá cụ thể về tác động của gió, bão nhằm đảm bảo an toàn công trình và hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

Không chỉ vậy, về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Để đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành thì hồ sơ Báo cáo hiệu chỉnh bổ sung quy hoạch cần được thuyết minh bổ sung về phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án theo các quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để đảm bảo cơ sở pháp lý trong công tác chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư của dự án. Trong quá trình thực hiện dự án cần tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: