10:54 | 21/01/2019

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Hà Tĩnh

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh trả lời kiến nghị của Cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 471/BDN ngày 15/11/2018.


Một góc TP Hà Tĩnh.

Nội dung kiến nghị như sau: “Hiện nay, Quốc hội đã thông qua Luật Quy hoạch; trong đó quy định hệ thống quy hoạch quốc gia không có quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Với quy định này, quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù trong Luật Xây dựng không còn phù hợp với Luật Quy hoạch.

Đề nghị Bộ Xây dựng tham mưu điều chỉnh Luật Xây dựng, trong đó lồng ghép quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù vào quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đảm bảo thống nhất với Luật Quy hoạch”.

Theo Bộ Xây dựng, ngày 20/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (bao gồm cả Luật Xây dựng và Luật Quy hoạch đô thị) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, các nội dung quy định về quy hoạch xây dựng vùng đã được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh; khu chức năng đặc thù đã được sửa đổi về khái niệm, trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch để phù hợp, thống nhất, đồng bộ với Luật Quy hoạch năm 2017.

Như vậy, theo quy định hiện hành, hệ thống quy hoạch xây dựng hiện nay gồm: Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn.

Đồng thời, căn cứ Điều 5, Luật Quy hoạch năm 2017, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn là các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: