15:03 | 08/10/2017

Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Đà Nẵng

(Xây dựng) - Việc chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.


Ảnh minh họa.

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 2320/BXD-PTĐT phúc đáp UBND TP Đà Nẵng về việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân giai đoạn 2 (đợt 4) và các tài liệu kèm theo với nội dung như sau: Đối với 34 lô đất biệt thự thuộc các ô B2-34, B2-35 Bộ Xây dựng đã có ý kiến tại công văn số 2497/BXD-PTĐT ngày 08/11/2016. Qua rà soát hồ sơ dự án và ý kiến của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn số 6077/UBND-SXD ngày 07/8/2017, việc xây dựng nhà ở của người dân tại dự án được thực hiện tốt theo quy định. Do đó, đề nghị UBND TP Đà Nẵng xem xét quyết định theo thẩm quyền việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 34 lô đất biệt thự nêu trên.

Đối với các lô đất còn lại nêu tại Công văn số 6077/UBND-SXD ngày 07/8/2017 ngày 01/11/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng, trong đó quy định việc UBND TP Đà Nẵng được quyết định CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt.

Theo hồ sơ dự án và ý kiến của UBND TP Đà Nẵng tại Công văn số 6077/UBND-SXD, khu vực đề nghị CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở (đợt 4) tại dự án còn một số lô đất, ô đất đang được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án. Tuy nhiên, đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV và ý kiến tại công văn này tiến hành rà soát, kiểm tra cụ thể đối với các lô đất, ô đất của dự án sau khi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, không còn các công trình hiện trạng trên đất trước khi xem xét và quyết định theo thẩm quyền việc CQSDĐ đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án đã được phê duyệt.

Với vị trí và đặc điểm của dự án, việc người dân tự xây dựng nhà ở đối với những lô đất có vị trí nằm tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên có ảnh hưởng đến việc đảm bảo yêu cầu về quản lý kiến trúc và cảnh quan đô thị, cần được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV.

Khu vực dự kiến thực hiện CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở phải đảm bảo các yêu cầu: Được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc CQSDĐ cho người dân tự xây dựng nhà ở. Việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, cây xanh cảnh quan trong phạm vi dự án phải đảm bảo phù hợp với tiến độ đầu tư xây dựng nhà ở của người dân và đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu, đáp ứng nhu cầu của người dân khi đến ở.

Đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng và chủ đầu tư thực hiện các công việc: Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; rà soát, kiểm tra các tổ chức, cá nhân nhận CQSDĐ đảm bảo quốc phòng, an ninh; Giám sát việc đầu tư xây dựng tại khu vực ven sông đảm bảo an toàn hành lang thoát lũ; Kiểm tra giám sát chặt chẽ người dân tự xây dựng nhà ở sau khi thực hiện việc CQSDĐ đảm bảo tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt.

Đối với công tác quản lý phát triển đô thị, Chính phủ đã phân cấp cho UBND TP Đà Nẵng tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng. Đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP để thực hiện chủ trương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, tạo điều kiện để thành phố chủ động giải quyết các dự án cụ thể.

Đối với dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân giai đoạn 2: Đây là dự án có quy mô lớn, đề nghị UBND TP Đà Nẵng kiểm tra, rà soát kỹ trước khi xem xét quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: