10:39 | 14/12/2018

Công bố quy hoạch phát triển điện lực TP Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035

(Xây dựng) - UBND TP Hải Phòng vừa công bố quy hoạch phát triển hệ thống điện 110KV là hợp phần 1 thuộc quy hoạch phát triển điện lực TP Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035.


Quy hoạch phát triển điện TP Hải Phòng đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Theo Quyết định số 4274 ngày 14/11/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực TP Hải Phòng nêu rõ: Phát triển đồng bộ hệ thống lưới điện truyền tải và phân phối trên địa bàn TP Hải Phòng đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dự kiến, giai đoạn 2018 - 2025, tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo các công trình lưới điện có cấp điện áp từ 220KV trở xuống đến lưới điện hạ áp là 16.618 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Thành yêu cầu các ngành, các địa phương nắm chắc quy hoạch điện lực áp dụng trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt. Các đơn vị quản lý, vận hành và đầu tư nguồn, lưới điện trên địa bàn thành phố cùng phối hợp tổ chức thực hiện tốt quy hoạch được duyệt.

Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển điện lực hợp phần 2 (quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110KV) để chuẩn xác lưới điện phân phối tới cấp xã, chuẩn xác quy mô, tiến độ cải tạo lưới điện trung áp nhằm tiết kiệm vốn đầu tư và giảm tổn thất điện năng.

Đại Vũ

Các bài đã đăng: