18:55 | 06/12/2018

Đà Nẵng sẽ lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố

(Xây dựng) – Được biết, Quy hoạch chung TP Đà Nẵng được phê duyệt từ 2013 không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch mới.

Đồ án quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2020 ( Nguồn Sở Xây dựng Đà Nẵng).

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết: Ngày 17/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương cho phép điều chỉnh quy hoạch chung của TP Đà Nẵng. Bởi theo thực tiễn thì qua 5 năm phát triển, Đà Nẵng đã triển khai nhiều dự án ở các mức độ khác nhau, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại cũng đã nảy sinh những vấn đề mới mang tính tổng thể, có tác động lớn đến sự phát triển của đô thị, ảnh hưởng đến định hướng Quy hoạch chung đã được phê duyệt trước đây. Chính vì vậy, thành phố cần điều chỉnh lại Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013.

Theo định hướng phát triển, cùng với TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng được Thủ tướng Chính phủ giao tham gia mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN. Chính quyền Đà Nẵng nhận thấy Singapore là mẫu hình phù hợp để học tập, vì có nhiều kinh nghiệm về xây dựng đô thị thông minh, vừa là đô thị có sự tương đồng về địa lý, khí hậu, quy mô và các chính sách phát triển đô thị tiên tiến như: đô thị nén, mật độ cao nhưng nhiều không gian công cộng, hệ thống giao thông thông minh và hiện đại, phục vụ tối đa nhu cầu của người dân...

Bên cạnh việc lập Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thu thập dữ liệu đầu vào để phục vụ lập đồ án…UBND thành phố cũng đã có Công văn xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn đồ án điều chỉnh. Với yêu cầu đơn vị tư vấn cần có năng lực, kinh nghiệm để lập và triển khai các quy hoạch mang tính chiến lược, bài bản, hiện đại, nhằm xử lý cơ bản các vấn đề bất cập, phát sinh của quy hoạch đô thị Đà Nẵng, đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển đô thị có bản sắc và đô thị xanh, giúp đưa ra định hướng xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh trong khu vực.

Đề nghị lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đã được Chính phủ đồng ý. Theo văn bản chấp thuận, Thủ tướng Chính phủ đồng ý áp dụng Điều 26, Luật Đấu thầu năm 2013 để lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Thiết kế Chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030 theo đề nghị của TP Đà Nẵng.

Đồng thời yêu cầu UBND TP Đà Nẵng tiếp thu các ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng để chỉ đạo thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn trong trường hợp đặc biệt đảm bảo chất lượng, tiến độ và theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Nam

Các bài đã đăng: