21:49 | 24/09/2018

Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020

(Xây dựng) – UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4926/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.


Một góc của huyện Hoài Đức. (Nguồn: Internet)

Theo đó, thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức thành quận năm 2020 gồm 16 thành viên do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban; đồng chí Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đồng chí Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Văn Phong - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Phó Trưởng ban.

Ban chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ xây dựng các chương trình chỉ đạo, giám sát, đôn đốc và thực hiện các giải pháp để có thể huy động các cơ quan Trung ương, các cơ quan của thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức đã được xác định trong đề án, đảm bảo đến năm 2020 đạt đủ các tiêu chí thành lập quận.

Huyện Hoài Đức nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 16km, diện tích tự nhiên 8.246ha và dân số 230.000 người. Trong thời gian gần đây huyện đang dần thay đổi diện mạo với nhiều khu đô thị mới. Việc đầu tư xây dựng huyện trở thành quận vào năm 2020 sẽ thúc đấy sự phát triển kinh tế cho huyện, thu hút nhiều nguồn đầu tư trong tương lai.

Hà Đào

Các bài đã đăng: