22:04 | 21/07/2019

Đề nghị bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác liên quan

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ về kiến nghị tại Văn bản số 2068/KL-UBVHGDTTN14 ngày 24/5/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, trong đó có nội dung về quản lý công trình kiến trúc có giá trị; quy định về bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật khác liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Văn phòng Chính phủ tổng hợp báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: