16:05 | 29/05/2019

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh tại Văn bản số 1055/VPCP-CN ngày 01/02/2019, Bộ Xây dựng đã phối hợp với các bộ: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và UBND tỉnh Trà Vinh tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 571/BXD-QHKT ngày 27/3/2019.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2729/VPCP-CN ngày 04/4/2019 và tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Trà Vinh đã lập báo cáo Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

Theo đó, Dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh nằm trong Khu kinh tế Định An, tại khu đổ bùn K6, K7, thuộc xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh với dự kiến quy mô diện tích khoảng 171,17ha đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung vào quy hoạch điện VII điều chỉnh tại Văn bản số 1888/TTg-CN ngày 27/12/2018.

Việc hình thành Dự án nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh với vị trí, quy mô dự kiến không làm thay đổi tính chất, chức năng, phạm vi ranh giới và định hướng chính của Khu kinh tế Định An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011.

Khu vực điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 490,46ha, tại phía Bắc đường tỉnh 913 (nay là QL53B), thuộc địa bàn xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, với ranh giới được xác định như sau: Phía Đông giáp Khu nuôi trồng thủy sản xã Dân Thành; Phía Nam giáp Khu tái định cư Dân Thành 2 và Kênh Đào Trà Vinh; Phía Tây giáp Kênh đào Trà Vinh; Phía Bắc giáp Khu Trung tâm tổng hợp Khu kinh tế.

Nội dung điều chỉnh quy hoạch: Điều chỉnh bổ sung chức năng đầu mối hạ tầng kỹ thuật (nhà máy điện mặt trời) với diện tích khoảng 171,17ha (Khu đổ bùn K6, K7) trên cơ sở điều chỉnh vị trí, quy mô của các khu chức năng bệnh viện, khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1 và khu cây xanh dọc kênh đào Trà Vinh;

Điều chỉnh vị trí và giữ nguyên quy mô đất bệnh viện về phía Đông Bắc so với vị trí đã được xác định tại quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg trên cơ sở điều chỉnh một phần khu vực quân đội quản lý; Chuyển đổi toàn bộ phần còn lại của khu vực quân đội quản lý thành khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1.

Sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch, các khu chức năng trong phạm vi lập điều chỉnh cục bộ được xác định như sau: Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật (nhà máy điện mặt trời): Quy mô diện tích khoảng 171,17ha; Khu bệnh viện: Quy mô diện tích khoảng 43,6ha; Khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1: Quy mô diện tích khoảng 275,69ha;

Việc kết nối các phân khu chức năng trong khu kinh tế bao gồm: Hương lộ 81, QL53, QL53B được tiếp tục duy trì, đảm bảo nhu cầu vận tải đáp ứng yêu cầu phát triển của khu kinh tế trong tương lai.

Sau khi xem xét hồ sơ Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo hoàn thiện, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Căn cứ các quy định tại Khoản, 10 Điều 28, Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018; Khoản 2, Điều 37, Luật Xây dựng năm 2014, việc lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về căn cứ, điều kiện điều chỉnh cục bộ.

Nội dung điều chỉnh sẽ làm giảm diện tích đất cây xanh dọc kênh đào Trà Vinh song không làm giảm diện tích cây xanh công viên của toàn khu kinh tế; diện tích đất công cộng toàn khu kinh tế không thay đổi.

Như vậy, nội dung điều chỉnh quy hoạch không làm ảnh hưởng tới tính chất, chức năng, quy mô ranh giới và định hướng phát triển chung của Khu kinh tế Định An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011; không làm gia tăng dân số, gây quá tải hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Trà Vinh, khu vực quân đội quản lý trong khu vực dự kiến điều chỉnh quy hoạch đã được bàn giao cho địa phương để phát triển kinh tế xã hội tại Văn bản số 1793/BB-BCH ngày 23/11/2017 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh.

Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ phù hợp với quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

Hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Định An đến năm 2030 được phê duyệt, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Trà Vinh thực hiện:

Chỉ đạo cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ vào hồ sơ đồ án quy hoạch chung theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 để quản lý thực hiện theo quy hoạch được duyệt;

Công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch; Hồ sơ đồ án quy hoạch sau khi được cập nhật gửi về Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định;

Tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng theo thẩm quyền tại khu vực có các nội dung được điều chỉnh cục bộ và hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện trình tự thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành, đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại khu kinh tế;

Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải rà soát các điều kiện để đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống giao thông vận tải đường thủy trên kênh đào Trà Vinh và khu vực;

Phối hợp với Bộ Công Thương để triển khai thực hiện theo quy hoạch điều chỉnh được duyệt, đảm bảo đấu nối vào hệ thống điện quốc gia an toàn, hiệu quả;

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: