19:38 | 18/10/2018

Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030.


Một góc Trà Vinh

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Trà Vinh phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc lập và trình phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030; trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định Nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch Xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh theo quy định của pháp luật.

Được biết, hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Trà Vinh hoàn thiện, trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do đó, để thực hiện các nhiệm vụ nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh, việc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh là cần thiết nhằm quản lý xây dựng, phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh đồng bộ, hiệu quả.


Theo Phương Nhi/Baochinhphu.vn

Các bài đã đăng: