19:56 | 28/05/2019

Đồ án quy hoạch trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt: Sẽ tiếp thu ý kiến có cơ sở khoa học

(Xây dựng) - Ngay sau khi Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt được công bố, đã nhận được phản ứng nhiều chiều từ giới chuyên môn và cộng đồng. Đại diện chủ đầu tư đồ án, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Lê Quang Trung cho biết: Sẽ tiếp thu những ý kiến góp ý có tính chất xây dựng, cơ sở khoa học, có định lượng rõ ràng để đưa vào các giải pháp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch.


Các ý kiến góp ý có quan tâm đặc biệt đến 2 công trình là Rạp Hòa Bình và Dinh Tỉnh trưởng.

Nhiều phản hồi

Trong các ý kiến phản hồi về đồ án, có đơn kiến nghị của ông Nguyễn Hồ, đại diện cho 77 KTS gửi Bộ Xây dựng, HĐND tỉnh, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và và Hội KTS Việt Nam, cho rằng đồ án quy hoạch có chất lượng không phù hợp với cảnh quan và vị thế trong lịch sử đô thị Việt Nam của TP Đà Lạt, cũng như việc ban hành Quyết định nói trên của UBND tỉnh Lâm Đồng có nhiều vấn đề chưa tường minh về quy trình thủ tục theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Sở Xây dựng cũng đã nhận được Văn bản số 40/KT ngày 15/4/2019 của Hội KTS Việt Nam và Văn bản số 39/BXD-QHKT ngày 23/4/2019 của Bộ Xây dựng bày tỏ quan điểm đối với đồ án.

Qua nghiên cứu các ý kiến đóng góp, Sở Xây dựng nhận thấy hầu hết ủng hộ chủ trương chỉnh trang lại khu vực trung tâm Hòa Bình theo đồ án quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, các ý kiến góp ý có quan tâm đặc biệt đến 2 công trình là Rạp Hòa Bình và Dinh Tỉnh trưởng.

Đối với Rạp Hòa Bình, có ý kiến cho rằng nên cải tạo, sửa chữa lại và không xây dựng công trình mới; có ý kiến đồng tình với việc tháo dỡ và thay thế công trình mới nhưng không mang dáng dấp kiến trúc quá hiện đại như quy hoạch được duyệt.

Đối với Dinh Tỉnh trưởng, một số ý kiến đề nghị chỉ cải tạo chỉnh trang lại công trình và tạo thành điểm tham quan du lịch, trồng thêm cây tạo mảng xanh cho khu vực trung tâm; một số ý kiến cho rằng không nên đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao che chắn công trình Dinh mà nên xem xét xây dựng các công trình dịch vụ du lịch không che khuất công trình Dinh; một số ý kiến khác cho rằng nên giảm quy mô công trình và giữ mảng cây xanh…

Xem xét thêm việc di dời Dinh Tỉnh trưởng

Mới đây, trong báo cáo tình hình triển khai đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Xây dựng đã cung cấp đầy đủ các bằng chứng cho thấy đồ án đã được triển khai đúng quy trình, được thẩm định và phê duyệt đúng thẩm quyền.

Trong khu trung tâm Hòa Bình, diện tích xây dựng hiện trạng cần tháo dỡ để thực hiện theo quy hoạch được duyệt 13.796,6m2, trong khi diện tích công trình mới tại 4 phân khu theo quy hoạch được duyệt 7.388,05m2. Như vậy, diện tích công trình hiện trạng lớn hơn diện tích công trình xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Phần diện tích chênh lệch được dành cho đất cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật nhằm giảm áp lực cho hạ tầng kỹ thuật đô thị của Khu Trung tâm, đảm bảo định hướng theo Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 704/QĐ-TTg, gọi tắt là quy hoạch 704) là mở rộng không gian đi bộ kết nối khu trung tâm thương mại Hòa Bình, chợ Đà Lạt ra phía hồ Xuân Hương. Tại phân khu II, sau khi thực hiện theo quy hoạch thì việc hình thành công trình với tầng cao 3 - 5 tầng là phù hợp và hài hòa với không gian và tích chất của khu trung tâm thương mại. Hơn nữa, khu vực khai thác được toàn bộ phần công trình ngầm để bố trí các khu vực hạ tầng kỹ thuật đô thị, bãi đậu đỗ xe…, đảm bảo thông thoáng tạo ra các không gian đi bộ phía trên, hoạt động sinh hoạt cộng đồng cho du khách và người dân địa phương.

Toàn bộ khu phía Đông giáp bờ hồ Xuân Hương (đối diện với Thanh Thủy) và dãy cà phê dọc đường Nguyễn Chí Thanh - Lê Đại Hành cũng được giữ lại, nhưng để hài hòa trong tổng thể khu trung tâm nên cần có chỉnh trang theo thiết kế đô thị đã phê duyệt.

Đối với Rạp Hòa Bình, Sở Xây dựng đề xuất thực hiện theo quy hoạch được duyệt là tháo dỡ và thay thế công trình Trung tâm thương mại theo đúng định hướng quy hoạch 704. Tuy nhiên về hình thức kiến trúc công trình sẽ xem xét cụ thể khi có phương án kiến trúc do Nhà đầu tư đề xuất trình thông qua Hội đồng Quy hoạch kiến trúc tỉnh hoặc tổ chức thi tuyển kiến trúc cho công trình theo quy định.

Đối với Dinh Tỉnh trưởng, Sở Xây dựng nhận thấy trong quá trình thực hiện dự án cần xem xét thêm việc di dời Dinh. Nếu việc di dời Dinh mà có ảnh hưởng đến chất lượng công trình Dinh thì xem xét không di dời (giữ nguyên vị trí), đồng thời bố trí công trình khách sạn ra phía sau Dinh. Trồng thêm cây xanh cao trong khu vực đồi Dinh. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc khác thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Về hình thức kiến trúc công trình sẽ xem xét cụ thể khi có phương án kiến trúc do nhà đầu tư đề xuất trình thông qua Hội đồng Quy hoạch kiến trúc tỉnh hoặc tổ chức thi tuyển kiến trúc cho công trình. Tuy nhiên, cần xem xét đảm bảo hệ số sử dụng đất cho nhà đầu tư khi triển khai đầu tư dự án; đảm bảo cân bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và nhà đầu tư.

Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung đồ án

Với cơ sở nói trên, Sở Xây dựng đề xuất với UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai thực hiện nội dung đồ án đã được phê duyệt. Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND TP Đà Lạt tuyên truyền, giải thích và hướng dẫn cho nhân dân trong khu vực quy hoạch và nhân dân TP Đà Lạt biết và thực hiện việc chỉnh trang, xây dựng công trình nhà ở theo quy hoạch và thiết kế đô thị được duyệt; Có kế hoạch tổ chức chỉnh trang lại các đường, hẻm, lối đi, bậc cấp công cộng thuộc khu vực chỉnh trang, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục cho người dân trong quá trình thực hiện quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị được duyệt. Giao Sở KH&ĐT lập danh mục các công trình, dự án để kêu gọi đầu tư (đấu thầu dự án); Xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình đầu tư để hình thành các dự án thành phần và tích hợp vào 1 dự án để tổ chức đấu thầu công khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt.

Tâm Huyền

Các bài đã đăng: