23:40 | 13/03/2018

Giải đáp vướng mắc về Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời Cty CP Sông Đà Toàn Cầu (nay là Cty HASKY) là Chủ đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long có quy mô khoảng 60ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.333 tỷ đồng trong đó có dành diện tích đất để xây dựng nhà ở, địa điểm tại 03 xã: Tân Vinh, Nhuận Trạch, Cư Yên (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).


Ảnh minh họa.

Theo đó, Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 26/5/2008 và được điều chỉnh tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 20/6/2011. Ngày 22/8/2017, UBND tỉnh Hòa Bình có Văn bản số 1133/UBND-NNTN về việc chấp thuận chủ trương gia hạn cho Cty HASKY tiếp tục thực hiện dự án nêu trên.

Ngày 27/9/2017, Cty HASKY và Cty CP SUNSHINE Việt Nam đã ký hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư để tiếp tục triển khai thực hiện dự án nói trên. Trong hợp đồng đã quy định về lộ trình, thủ tục, quyền và trách nhiệm của 02 bên trong việc hợp tác nhằm tiếp tục triển khai thực hiện dự án nêu trên.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (gọi tắt là Nghị định 99/2015/NĐ-CP) thì các tổ chức, cá nhân trước khi lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Nhà ở (trong đó có dự án đầu tư xây dựng khu đô thị có dành diện tích đất để xây dựng nhà ở) phải làm thủ tục đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Nghị định này.

Do vậy, nếu UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan cho liên danh 02 nhà đầu tư gồm: Cty HASKY và Cty CP SUNSHINE Việt Nam để thực hiện dự án nêu trên thì liên danh 02 nhà đầu tư này được kế thừa các thủ tục pháp lý mà dự án đã thực hiện.

Ngoài ra, UBND tỉnh Hòa Bình cần rà soát lại quy hoạch chi tiết của dự án đã được duyệt cũng như chương trình phát triển đô thị của tỉnh để việc thực hiện dự án nêu trên đáp ứng yêu cầu khớp nối giữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.

Sau khi UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thì Cty tiếp tục triển khai thực hiện dự án này theo quy định của pháp luật về quản lý và phát triển đô thị và pháp luật có liên quan.

PV

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: