15:36 | 07/06/2019

Góp ý báo cáo tình hình triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, Quảng Nam

(Xây dựng) – Liên quan đến báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam về tình hình triển khai dự án Khu du lịch sinh thái Cổng trời Đông Giang, xã Mà Cooih, huyện Đông Giang, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, Dự án Cổng trời Đông Giang đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam và phù hợp với quy định về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng khu chức năng tại Khoản 9, Điều 28, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14).

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam cần làm rõ sự phù hợp các chỉ tiêu về sử dụng đất được phê duyệt trong quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Dự án Cổng trời Đông Giang với các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ và phát triển rừng.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: