16:04 | 17/10/2018

Góp ý Đề án đề nghị công nhận Khu vực dự kiến thành lập TX Đức Phổ đạt tiêu chí đô thị loại IV

(Xây dựng) - Về việc đề nghị cho ý kiến về sự phù hợp của khu vực dự kiến là nội thị trong Đề án đề nghị công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ đạt tiêu chí đô thị loại IV, Bộ Xây dựng đã có Văn bản gửi Bộ Nội vụ.


Thị trấn Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. (Nguồn: Internet)

Ngày 21/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có Tờ trình số 194/TTr-UBND về việc thẩm định Đề án đề nghị công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chí đô thị loại IV. Bộ Xây dựng đã tổ chức đoàn công tác liên ngành khảo sát thực trạng phát triển đô thị Đức Phổ vào tháng 4/2018. Thành phần đoàn công tác liên ngành bao gồm một số bộ ngành liên quan, trong đó có đại diện Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ.

Ngày 20/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có Tờ trình số 93/TTr-UBND về việc thẩm định công nhận Khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Theo nội dung Tờ trình số 93/TTr-UBND và Đề án kèm theo, phạm vi xem xét, đánh giá phân loại đô thị là toàn bộ địa giới hành chính hiện trạng huyện Đức Phổ bao gồm 15 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó khu vực nội thị dự kiến gồm 8 đơn vị hành chính cấp xã (thị trấn Đức Phổ, các xã Phổ Hòa, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Vinh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Thạnh). Vị trí xã Phổ Thạnh lùi về phía Nam của huyện, không liền kề với phần còn lại của khu vực nội thị dự kiến, cách qua xã Phổ Khánh.

Để có căn cứ tổ chức thẩm định Đề án, đề nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, cho ý kiến về sự phù hợp của khu vực dự kiến là nội thị theo đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: