11:08 | 09/05/2019

Góp ý Đề án phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia ý kiến đối với Đề án phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 (Đề án).


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Việc xây dựng Đề án phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017 của Văn phòng Chính phủ là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển Đại học Đà Nẵng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu uy tín trong nước và khu vực.

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Đại học Đà Nẵng, tỷ lệ 1/2000 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 25/02/2019. Vì vậy, nội dung Đề án cần rà soát, bổ sung một số nội dung sau:

Rà soát các số liệu về chỉ tiêu diện tích, quy mô dự án Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc nêu tại mục II.3.7 và mục III.4.3 của Đề án, đảm bảo phù hợp với Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 25/02/2019;

Nội dung mục IV.2.7 thực hiện đầu tư xây dựng dự án Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý – Điện Ngọc cần bổ sung về tiến độ thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu và tiến độ chung của Đề án.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: