11:04 | 23/05/2019

Góp ý điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vinh, tỉnh Nghệ An

(Xây dựng) – Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có chỉ đạo tại Văn bản số 993/VPCP-CN ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ giao Bộ Xây dựng phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 540/UBND-CN ngày 23/01/2019 về việc điều chỉnh cục bộ khu vực hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò thuộc Quy hoạch chung TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 04/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 18/BXD-QHKT lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải nội dung về điều chỉnh cục bộ khu vực hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của Bộ Giao thông Vận tải (Văn bản số 2263/BGTVT-KHĐT ngày 13/3/2019); Bộ Tài nguyên và Môi trường (Văn bản số 1279/BTNMT-KHTC ngày 20/3/2019); báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung điều chỉnh cục bộ hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò của UBND tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 1820/UBND-XD ngày 26/3/2019 (bổ sung hồ sơ ngày 12/4/2019).

Khu vực đề xuất điều chỉnh cục bộ nằm hai bên trục Đại lộ Vinh – Cửa Lò (đoạn từ km 4,5 đến km 7,5) thuộc địa phận xã Nghi Đức, TP Vinh và xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Quy mô khu vực nghiên cứu điều chỉnh khoảng 120 ha (tính từ chỉ giới Đại lộ Vinh – Cửa Lò ra mỗi bên khoảng 200m) là vùng đệm, không gian kết nối mềm giữa TP Vinh và thị xã Cửa Lò, định hướng phát triển là không gian nông nghiệp - nông thôn gồm đất dân cư hiện hữu, đất sản xuất nông nghiệp (theo Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung TP Vinh, tỉnh Nghệ An) được đề nghị điều chỉnh thành khu vực đô thị, có chức năng hỗn hợp, quy mô dân số khoảng 6.500 người (Công cộng, thương mại dịch vụ, ở, cây xanh…).

Theo Bộ Giao thông Vận tải, đề nghị của UBND tỉnh Nghệ An cơ bản không làm thay đổi quy hoạch các tuyến đường trục chính trong Quy hoạch chung TP Vinh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ bổ sung hệ thống các tuyến đường gom, đường nội bộ trong khu vực điều chỉnh. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan liên quan bổ sung phân tích, đánh giá về tác động cũng như hiệu quả mang lại của việc thay đổi nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngoài ra, đối với việc hoạch định xây dựng mới các tuyến đường nội bộ trong khu đô thị, đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý dành quỹ đất cho xây dựng hạ tầng giao thông đô thị khoảng 26% đối với đô thị loại I; đồng thời rà soát điều kiện tự nhiên nhằm đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai xây dựng và căn cứ trên cơ sở nhu cầu, nguồn vốn để phân kỳ đầu tư cho phù hợp.

Trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Đại lộ Vinh – Cửa Lò và khu vực hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò gửi kèm theo có hoạch định xây dựng công trình cầu vượt tại nút giao giữa tuyến đường bộ ven biển Việt Nam với Đại lộ Vinh – Cửa Lò. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát việc tổ chức giao thông tại các điểm giao bằng lân cận hai đầu cầu vượt, nghiên cứu bố trí hệ thống đường gom hai bên đầu cầu vượt để đảm bảo cho các phương tiện lưu thông thuận lợi và khai thác an toàn.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Vinh cần phải đảm bảo phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Nghệ An đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/5/2018. Các nội dung liên quan đến quản lý, sử dụng đất phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Vinh cần xem xét đến khả năng đáp ứng của nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước theo quy định tại Khoản 8, Điều 3 Luật Tài nguyên nước; tuân thủ các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước tại Điều 26 Luật Tài nguyên nước; quy định về xả nước thải vào nguồn nước tại Điều 37 Luật Tài nguyên nước; quy định về hành lang bảo vệ nguồn nước tại Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước.

Theo tài liệu điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, khu vực quy hoạch Đại lộ Vinh – Cửa Lò và hai bên Đại lộ là khu vực phân bố bởi trầm tích Đệ tứ; trong khu vực chưa phát hiện các khoáng sản khác có giá trị cao hơn vật liệu san lấp và vật liệu xây dựng thông thường. Trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch, nếu gặp khoáng sản có giá trị cao hơn phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

Các dự án đầu tư tại Đại lộ Vinh – Cửa Lò và khu vực hai bên Đại lộ phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt (đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường) hoặc xác nhận (đối với kế hoạch bảo vệ môi trường) trước khi triển khai thực hiện theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc điều chỉnh cục bộ Đại lộ Vinh – Cửa Lò thuộc quy hoạch chung TP Vinh (đoạn từ km 4,5 đến km 7,5) quy mô khoảng 120ha theo đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An nhằm thúc đẩy về phát triển kinh tế toàn vùng, góp phần quan trọng trong việc triển khai thực hiện đề án phát triển TP Vinh đến năm 2020 thành trung tâm kinh tế - văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan hai bên Đại lộ Vinh – Cửa Lò có tính liên tục, tăng hiệu quả sử dụng đất. Nội dung điều chỉnh không làm ảnh hưởng lớn đến tính chất, chức năng và định hướng phát triển chung của quy hoạch chung TP Vinh.

Vì vậy, Bộ Xây dựng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định nội dung điều chỉnh cục bộ như đề xuất của UBND tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 540/UBND-CN ngày 23/01/2019.

Về phía UBND tỉnh Nghệ An, cần tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư; cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh trong hồ sơ quy hoạch chung TP Vinh; tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đảm bảo các chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật tuân thủ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng; kết nối không gian, kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật khu vực điều chỉnh quy hoạch với các khu chức năng khác.

Cuối cùng, việc chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; xác định kế hoạch ưu tiên đầu tư và nguồn lực thực hiện quy hoạch đảm bảo sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: