11:00 | 22/03/2019

Góp ý Điều chỉnh quy hoạch chung TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035

(Xây dựng) - Sau khi nhận được Tờ trình số 816/TTr-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc xin ý kiến đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (kèm theo hồ sơ), Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi UBND tỉnh An Giang.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, thời hạn quy hoạch: Căn cứ Khoản 3, Điều 26 Luật Quy hoạch đô thị 2009, thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch chung thành phố thuộc tỉnh từ 20 - 25 năm. Do đó, đề nghị đổi tên đồ án thành Điều chỉnh quy hoạch chung TP Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 để đảm bảo tuân thủ các quy định tại Luật. Đồng thời, điều chỉnh các nội dung về dự báo quy mô và định hướng phát triển không gian đô thị, không xác lập không gian phát triển đến năm 2050.

Sự cần thiết lập điều chỉnh quy hoạch: Đề nghị phân tích, đánh giá quá trình triển khai thực hiện quy hoạch chung TP Long Xuyên từ năm 2012 đến nay để làm rõ những khó khăn, tồn tại trong việc triển khai thực hiện, làm cơ sở xác định những nội dung trọng tâm sẽ được điều chỉnh trong quy hoạch.

Dự báo phát triển: Hiện nay, tỷ lệ tăng dân số cơ học tại thành phố có xu hướng giảm. Do đó, đề nghị bổ sung luận giải về các căn cứ dự báo dân số, các giải pháp để thu hút dân cư, gia tăng tỷ lệ tăng cơ học.

Bổ sung các dự báo về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố làm cơ sở dự báo sử dụng đất đai và phát triển đô thị. Bổ sung các dự báo về khả năng nâng loại đô thị theo Chương trình phát triển đô thị quốc gia, đề xuất kế hoạch, thời điểm nâng loại TP Long Xuyên để phù hợp với thực tế phát triển của thành phố.

Định hướng phát triển không gian: TP Long Xuyên là một trong các đô thị trọng tâm thuộc tiểu vùng giữa đồng bằng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, được xác định tại Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 15/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Do đó, đề nghị bổ sung làm rõ cấu trúc đô thị và phạm vi ranh giới của các khu vực phát triển đô thị; xác định rõ vị trí, quy mô, các định hướng và nguyên tắc phát triển đối với từng khu chức năng trong đô thị (khu đô thị hiện hữu, khu đô thị mới, khu công nghiệp, các khu hạn chế phát triển...) và hệ thống trung tâm trong đô thị, hạn chế phát triển đô thị dàn trải, gây lãng phí đất đai; Xác định rõ mạng lưới sông nước, cây xanh, không gian mở trong đô thị; giải pháp kết nối không gian sông Hậu với không gian đô thị, các khu vực cửa ngõ và khu vực điểm nhấn trong thành phố; Đề nghị lồng ghép các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vào định hướng phát triển không gian và định hướng hạ tầng kỹ thuật.

Quy hoạch sử dụng đất: Bổ sung nội dung sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch 2020 - 2025 và 2025 - 2035, đồng thời xác định hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương ứng trong giai đoạn đầu. Tại các khu đất hỗn hợp trong đô thị cần xác lập rõ các chức năng thành phần để làm cơ sở triển khai thực hiện quy hoạch khả thi và hiệu quả.

Về hạ tầng kỹ thuật: Làm rõ giải pháp kết nối giao thông giữa Cù lao Mỹ Hòa Hưng với trung tâm thành phố để đảm bảo hiệu quả khai thác và sử dụng hạ tầng trong đô thị; bổ sung hướng tuyến và các công trình đầu mối giao thông đường thủy trong nội dung quy hoạch giao thông nhằm khai thác hiệu quả các tuyến đường thủy trong tổ chức giao thông đô thị; đề xuất cụ thể giải pháp quy hoạch giao thông công cộng trong thành phố; Xác định cụ thể các khu vực có nguy cơ sạt lở, không gian trữ nước và giải pháp thoát nước trong đô thị để đảm thích ứng với biến đổi khí hậu;

Rà soát các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư đảm bảo phù hợp với giai đoạn quy hoạch đợt đầu và khả năng bố trí nguồn vốn thực hiện;

Nghiên cứu đề xuất khu vực nội thị, ngoại thị của thành phố, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 37/NQ-TW ngày 24/12/2018 của ban Chấp hành Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/6/2016 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; Văn bản số 262/UBTVQH14-PL ngày 17/4/2018 về việc thống nhất thực hiện các quy định về điều chỉnh địa giới hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6.

UBND tỉnh An Giang căn cứ các ý kiến nêu trên, chỉ đạo đơn vị chức năng hoàn thiện đồ án; lập Chương trình phát triển đô thị nhằm xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển đô thị; rà soát, điều chỉnh và tổ chức lập các quy hoạch phân khu trên địa bàn làm cơ sở quản lý, thu hút đầu tư, hình thành dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Hồ sơ quy hoạch sau khi phê duyệt gửi về Vụ Quy hoạch – Kiến trúc để lưu giữ theo quy định.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: