22:32 | 04/06/2019

Góp ý Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ góp ý Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Sau khi xem xét Đồ án quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, ngành tại Thông báo số 115/TB-BXD ngày 03/4/2019 của Bộ Xây dựng, Báo cáo Thẩm định số 53/BC-BXD ngày 24/4/2019 của Bộ Xây dựng và góp ý Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 của các Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 3360/BKHĐT-KCHTĐT ngày 22/5/2019), Bộ Giao thông Vận tải (Văn bản số 4951/BGTVT-KHĐT ngày 28/5/2019); trong đó, về cơ bản các Bộ, ngành đều thống nhất với nội dung Đồ án, Bộ Xây dựng thống nhất với các giải trình, tiếp thu của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Văn bản số 3609/UBND-QH1 ngày 28/5/2019.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: