17:31 | 09/01/2018

Góp ý Đồ án quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

(Xây dựng) - Về việc góp ý kiến Đồ án quy hoạch Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 3185/BXD-QHKT gửi UBND tỉnh Bạc Liêu.


Ảnh minh họa.

Theo đó, về căn cứ, cơ sở lập quy hoạch: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu, quy mô 418,91ha được thành lập theo Quyết định số 694/QĐ-TTg ngày 24/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Ngày 10/8/2017, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8366/VPCP-NN truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao UBND tỉnh Bạc Liêu triển khai lập quy hoạch xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu theo quy định hiện hành.

Khu nông nghiệp công nghệ cao Bạc Liêu là khu chức năng đặc thù, quy mô 418,91ha (dưới 500ha), do đó việc lập quy hoạch xây dựng được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Việc UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo tổ chức lập quy hoạch xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Bạc Liêu tỷ lệ 1/2000, làm cơ sở xác định, triển khai các dự án đầu tư xây dựng là thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và phù hợp với Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với các quy định hiện hành, đồ án cần được chỉnh sửa, bổ sung các nội dung: UBND tỉnh Bạc Liêu thống nhất tên gọi đồ án là “Quy hoạch xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, tỷ lệ 1/2000” nhằm phù hợp với Quyết định số 694/QĐ-TTg ngày 24/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Các bản vẽ của hồ sơ đồ án cần rà soát tên, nội dung, đảm bảo theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. Đề nghị sử dụng tên gọi “Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bạc Liêu” thay cho tên “Điều lệ quản lý…”.

Nội dung phân tích hiện trạng khu vực lập quy hoạch theo hướng làm rõ những thuận lợi, khó khăn đối với việc đầu tư xây dựng các công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi tôm cần được bổ sung và nêu rõ mức độ ảnh hưởng, vai trò của việc hình thành Khu nông nghiệp công nghệ cao Bạc Liêu đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP Bạc Liêu.

Bộ Xây dựng đề nghị làm rõ trong nội dung thuyết minh về phương pháp luận xác định, đề xuất quy mô lao động trong đồ án, đảm bảo tính hợp lý, làm cơ sở xây dựng các chỉ tiêu quy hoạch phù hợp, khả thi, đáp ứng đầy đủ yêu cầu sản xuất của Khu nông nghiệp công nghệ cao Bạc Liêu.

Bộ yêu cầu bổ sung nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc khu vực trung tâm kết hợp với quy định về các chỉ tiêu quy hoạch (mật độ xây dựng, tầng cao công trình, hệ số sử dụng đất…), đảm bảo phù hợp với đặc điểm của Khu nông nghiệp công nghệ cao và điều kiện môi trường tự nhiên khu vực.

Phần quy hoạch giao thông cần xác định rõ quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong đồ án; bổ sung thể hiện phần minh họa về mặt cắt ngang các tuyến đường theo từng khu vực đặc trưng (thể hiện được mối quan hệ về cao độ của nền, ao hồ, địa hình…); đảm bảo đồ án Quy hoạch xây dựng Khu nông nghiệp công nghệ cao Bạc Liêu được tổ chức báo cáo, tiếp thu ý kiến của các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Sau khi đồ án được phê duyệt, đề nghị UBND tỉnh Bạc Liêu gửi quyết định phê duyệt đồ án và đĩa CD sao lưu toàn bộ hồ sơ đã duyệt về Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định tại Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: