17:34 | 21/01/2019

Góp ý dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Công văn số 6501/BTNMT-VTQG ngày 27/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị góp ý dự thảo “Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ quy định tại Khoản 5, Khoản 9, Điều 3 và các phụ lục I, II của Luật Quy hoạch, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019; Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, “Quy hoạch tổng thể phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040” không thuộc danh mục quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành cần lập quy hoạch.

Do đó đề nghị cơ quan chủ trì lập quy hoạch xem xét lại sự cần thiết lập quy hoạch để đảm bảo tính pháp lý của quy hoạch được lập.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức lập Chiến lược phát triển lĩnh vực viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2600/BXD-QHKT ngày 18/10/2018 về việc góp ý nội dung dự thảo chiến lược nêu trên.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát nội dung quy hoạch và chiến lược để đảm bảo không bị trùng lặp, chồng chéo và mâu thuẫn.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: