22:17 | 17/03/2019

Góp ý làm rõ nội dung Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Đà Nẵng

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng về việc làm rõ nội dung Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Đà Nẵng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 578/UBND-SXD ngày 28/01/2019 của UBND TP Đà Nẵng đề nghị xem xét, thống nhất Điều chỉnh cục bộ một số khu vực trong quy hoạch chung TP Đà Nẵng.

Căn cứ Quyết định số 2357/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030 và quy định pháp luật hiện hành, Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo hoàn chỉnh nội dung kiến nghị Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030.

Cụ thể, nội dung báo cáo Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Đà Nẵng cần bổ sung và làm rõ: Sự cần thiết; tính khả thi; làm rõ tính liên tục, đồng bộ của quy hoạch chung đô thị; hiệu quả kinh tế - xã hội của việc điều chỉnh; các giải pháp khắc phục những phát sinh của các kiến nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung.

Báo cáo đề xuất Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Đà Nẵng cần tuân thủ các yêu cầu của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và Khoản 10, Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14).

Ngoài ra, trên cơ sở báo cáo Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Đà Nẵng đã hoàn thiện nội dung, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét và có ý kiến về việc Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Đà Nẵng theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: