10:40 | 06/12/2018

Góp ý về việc xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 11226/VPCP-CN ngày 19/11/2018 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Trụ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. (nguồn: Vneconomy.vn)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 88/TTg-CN ngày 08/11/2018 và Văn bản số 33/TTg-CN ngày 06/4/2018; Thông báo số 491/TB-VPCP ngày 18/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về đồ án Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Quy hoạch hệ thống trụ sở Bộ ngành).

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại khu vực Mễ Trì như kiến nghị tại Văn bản số 8785/BNN-KH ngày 12/11/2018 nêu trên.

Theo đồ án Quy hoạch hệ thống trụ sở Bộ, ngành do Bộ Xây dựng lập, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, quy mô diện tích dự kiến xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khoảng 4,11ha. Do vậy, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xây dựng Đề án xây dựng trụ sở (hoặc Báo cáo nghiên cứu khả thi) làm rõ quy mô diện tích trụ sở trên nguyên tắc phù hợp với các quy hoạch ngành về tổ chức, biên chế và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công sở và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; làm cơ sở để Bộ Xây dựng cập nhật, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đồ án Quy hoạch hệ thống trụ sở Bộ ngành trong thời gian tới.

Nội dung Đề án xây dựng trụ sở của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần làm rõ phương án sắp xếp, bố trí sử dụng hiệu quả trụ sở làm việc tại cơ sở mới, phương án bàn giao lại toàn bộ trụ sở làm việc của các đơn vị dự kiến sắp xếp, di dời... theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 về việc Tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: