19:56 | 19/04/2019

Góp ý việc chuyển quyền sử dụng đất tại 4 dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Cty CP Tập đoàn BCD làm chủ đầu tư

(Xây dựng) – Về chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại 4 dự án trên địa bàn tỉnh do Cty CP Tập đoàn BCD làm chủ đầu tư, Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Thái Nguyên.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Đại Từ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 và đổi tên quy hoạch thành “Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025” tại Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 02/7/2014.

Căn cứ quy hoạch chung thị trấn Hùng Sơn được phê duyệt; điều chỉnh cục bộ QHC thị trấn Hùng Sơn được phê duyệt tại Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 28/8/2018; các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, các quy định của pháp luật về đất đai có liên quan, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên rà soát, hoàn chỉnh việc lập, điều chỉnh, phê duyệt các quy hoạch đô thị, khu vực phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh, rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trong phạm vi các quy hoạch có liên quan trước khi quyết định cụ thể khu vực và từng dự án được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở, đảm bảo yêu cầu thống nhất quản lý nhà nước về phát triển đô thị.

Ngoài ra, việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, các cơ quan liên quan và chủ đầu tư thống nhất lựa chọn các mẫu thiết kế nhà ở trong từng dự án; hướng dẫn cho người dân tự xây dựng nhà ở, giám sát, kiểm tra đảm bảo việc xây dựng nhà ở của người dân tuân thủ quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc của khu vực đã được phê duyệt và các quy định của pháp luật liên quan.

Đồng thời rà soát, làm rõ về giải pháp tổ chức thực hiện đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các hạng mục hạ tầng tại các dự án: Khu dân cư số 1A, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Khu dân cư số 1B, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Khu dân cư Đồng Khốc, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên; Khu dân cư Hồng Thái, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên nhằm đảm bảo việc kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong phạm vi của từng dự án, giữa các dự án trong phạm vi quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt và giữa các dự án với khu vực xung quanh; quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan trong việc đầu tư xây dựng, quản lý các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở tại các dự án nêu trên.

Bộ Xây dựng lưu ý việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số lô đất có chức năng sử dụng là đất cây xanh thể dục thể thao sang đất ở phải cân bằng, bố trí đảm bảo theo QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng; căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương thực hiện bố trí đảm bảo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại các dự án theo quy định tại Khoản 2, Điều 16, Luật Nhà ở năm 2014.

Căn cứ Công văn số 5050/UBND-CNN, các dự án: Khu dân cứ số 1A, Khu dân cư số 1B, Khu dân cư Đồng Khốc phù hợp với khu vực phát triển đô thị của huyện Đại Từ và đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Dự án Khu dân cư Hồng Thái đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Bộ Xây dựng thống nhất về nguyên tắc đối với đề xuất của UBND tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 5050/UBND-CNN về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết các dự án đã được phê duyệt.

Ngoài các nguyên tắc đã nêu tại văn bản này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và chủ đầu tư rà soát, đảm bảo về năng lực tài chính thực hiện dự án của chủ đầu tư và thực hiện theo ý kiến cụ thể đối với từng dự án.

Thứ nhất, đối với Dự án Khu dân cư số 1A có quy mô 15,6ha được UBND tỉnh Thái Nguyên cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000020, chứng nhận lần đầu ngày 24/4/2015 cho Cty CP Đầu tư phát triển và thương mại BCD (nay là Cty CP Tập đoàn BCD) là chủ đầu tư dự án (điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư tại Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 06/4/2018).

Dự án Khu dân cư số 1A thuộc phạm vi Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư số 1 thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (quy mô 86,95ha) đã được UBND huyện Đại Từ phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 (điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 tại các Quyết định số: 13489/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; 15818/QĐ-UBND ngày 27/12/2016; 3291/QĐ-UBND ngày 01/8/2017; 8147/QĐ-UBND ngày 12/12/2017). Dự án Khu dân cư số 1A có chức năng sử dụng đất ở phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư số 1 thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã được phê duyệt.

Dự án Khu dân cư số 1A được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 29/01/2016. Hồ sơ của Dự án cơ bản đủ thành phần để xem xét và cho ý kiến theo quy định.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và chủ đầu tư thực hiện một số nội dung: Không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư số 1A đối với các lô đất có vị trí tại mặt tiền của các tuyến đường có mặt cắt như sau: mặt cắt 3-3 (mặt cắt ngang 30m); mặt cắt 5-5 (mặt cắt ngang 22,5m).

Đối với các lô đất có vị trí tại mặt tiền của các tuyến đường thuộc phạm vi Dự án Khu dân cư số 1A: có mặt cắt 6A-6A (mặt cắt ngang 19,5m), mặt cắt 6B-6B (mặt cắt ngang 19,5m), đây là các tuyến đường có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan kiến trúc khu vực dự án, do đó đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên căn cứ Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu dân cư số 1A, Thiết kế đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đã được duyệt để xem xét cân nhắc, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất, đảm bảo kiểm soát được kiến trúc cảnh quan của khu vực (Bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Khu A - QH-04).

Thứ hai, Dự án Khu dân cư số 1B có quy mô 19,5ha được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư cho Cty CP Đầu tư phát triển và thương mại BCD thực hiện dự án tại Quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 (điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2661/QĐ-UBND ngày 31/8/2017).

Dự án Khu dân cư số 1B thuộc phạm vi Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư số 1 thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (quy mô 86,95ha) đã được UBND huyện Đại Từ phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 (điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 tại các Quyết định số: 13489/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; 15818/QĐ-UBND ngày 27/12/2016; 3291/QĐ-UBND ngày 01/8/2017; 8147/QĐ-UBND ngày 12/12/2017). Dự án Khu dân cư số 1B có chức năng sử dụng đất ở phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư số 1 thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã được phê duyệt.

Dự án Khu dân cư số 1B được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 29/01/2016. Hồ sơ của dự án cơ bản đủ thành phần để xem xét và cho ý kiến theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và chủ đầu tư thực hiện: Hoàn thiện hồ sơ pháp lý phê duyệt điều chỉnh dự án (theo Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư số 1 thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã được UBND huyện Đại Từ phê duyệt tại Quyết định số 8147/QĐ-UBND ngày 12/12/2017) để có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng, đầu tư, đất đai, các pháp luật có liên quan và phù hợp với nhu cầu thực tế về an sinh xã hội, phát triển nhà ở tại địa phương.

Ngoài ra, không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư số 1B đối với các lô đất có vị trí tại mặt tiền của các tuyến đường có mặt cắt như sau: mặt cắt 3-3 (mặt cắt ngang 30m); mặt cắt 3*-3* (mặt cắt ngang 27m); mặt cắt 12-12 (mặt cắt ngang 36m); mặt cắt 4-4 (mặt cắt ngang 27m). Đối với các lô đất có vị trí tại mặt tiền của các tuyến đường thuộc phạm vi Dự án Khu dân cư số 1B: có mặt cắt 6A-6A (mặt cắt ngang 19,5m), mặt cắt 7-7 (mặt cắt ngang 16,5m), đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên căn cứ Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án KDC số 1B, Thiết kế đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đã được duyệt để xem xét cân nhắc, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất, đảm bảo kiểm soát được kiến trúc cảnh quan của khu vực (Bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Bản đồ điều chỉnh quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng - QH-06).

Thứ ba, Dự án Khu dân cư Đồng Khốc có quy mô 1,74ha được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư cho Cty CP Đầu tư phát triển và thương mại BCD.

Dự án Khu dân cư Đồng Khốc thuộc phạm vi Quy hoạch chi tiết 1/500 KDC Đồng Khốc (quy mô 3,1ha) được UBND huyện Đại Từ phê duyệt tại Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 11/7/2012 (điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 18/3/2016) và Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư số 1 thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (quy mô 86,95ha) đã được UBND huyện Đại Từ phê duyệt tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 13/5/2015 (điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết 1/500 tại các Quyết định số: 13489/QĐ-UBND ngày 30/11/2016; 15818/QĐ-UBND ngày 27/12/2016; 3291/QĐ-UBND ngày 01/8/2017; 8147/QĐ-UBND ngày 12/12/2017). Dự án Khu dân cư Đồng Khốc có chức năng sử dụng đất ở phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư số 1 thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã được phê duyệt.

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và các khu đất xen kẹp còn lại thuộc Dự án KDC Đồng Khốc đã được Cty CP Tập đoàn BCD phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-BCD ngày 16/10/2017. Hồ sơ của Dự án cơ bản đủ thành phần để xem xét và cho ý kiến theo quy định.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và chủ đầu tư không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư Đồng Khốc đối với các lô đất có vị trí tại mặt tiền của các tuyến đường có mặt cắt như sau: mặt cắt 1-1 (mặt cắt ngang 27m); mặt cắt 2-2 (mặt cắt ngang 22,5m) (Bản vẽ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Bản đồ quy hoạch chi tiết chia lô - QH-01).

Cuối cùng, Dự án Khu dân cư Hồng Thái có quy mô 19,093ha được UBND tỉnh Thái Nguyên đồng ý chủ trương cho Cty CP Đầu tư và phát triển đô thị công nghiệp BCD - Cty con của Cty CP Đầu tư phát triển và thương mại BCD làm chủ đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 (điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 01/9/2017).

Dự án Khu dân cư Hồng Thái đã được UBND huyện Đồng Hỷ phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 1686/QĐ-UBND ngày 01/4/2015 (điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chi tiết 1/500 tại Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 12/6/2017); được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án tại Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 13/9/2016. Hồ sơ của Dự án Khu dân cư Hồng Thái cơ bản đủ thành phần để xem xét và cho ý kiến theo quy định.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan và chủ đầu tư một số nội dung như: Không thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư Hồng Thái đối với các lô đất có vị trí tại mặt tiền của các tuyến đường có mặt cắt như sau: mặt cắt 1-1 (mặt cắt ngang 26m), mặt cắt 2-2 (mặt cắt ngang 19,5m), mặt cắt 3-3 (mặt cắt ngang 30m). Đối với các lô đất có vị trí tại mặt tiền của các tuyến đường thuộc phạm vi Dự án Khu dân cư Hồng Thái: có mặt cắt 4-4 (mặt cắt ngang 19,5m), mặt cắt 5-5 (mặt cắt ngang 17m), đây là các tuyến đường có ảnh hưởng trực tiếp đến cảnh quan kiến trúc khu vực dự án, do đó UBND tỉnh Thái Nguyên căn cứ Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu dân cư Hồng Thái, Thiết kế đô thị và Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đã được duyệt để xem xét cân nhắc, quyết định theo thẩm quyền việc chuyển quyền sử dụng đất, đảm bảo kiểm soát được kiến trúc cảnh quan của khu vực (Bản vẽ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật - QH-04).

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: