08:49 | 12/08/2019

Góp ý việc nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường thủy

(Xây dựng) – Về đề nghị nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường thủy, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Giang.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo Bộ Xây dựng, đề nghị của UBND tỉnh An Giang về đề nghị nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường thủy nhằm phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quản lý, đảm bảo quốc phòng, an ninh cần thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục nâng cấp cửa khẩu được quy định tại Khoản 1, Điều 20, Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền.

Về quá trình triển khai việc đầu tư xây dựng, đề nghị UBND tỉnh An Giang chỉ đạo thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan và đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển đô thị trên địan bàn tỉnh, kết nối đồng bộ với các khu vực có liên quan.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: