10:30 | 23/01/2019

Góp ý việc thỏa thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025

(Xây dựng) - Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1542/UBND-KTTH ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thỏa thuận Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 kèm theo thuyết minh tổng hợp (sau đây gọi tắt là Điều chỉnh cục bộ).


Ảnh minh họa. (Nguồn: Mytour.vn)

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Kiên Giang với nội dung như sau: Về thẩm quyền điều chỉnh cục bộ, căn cứ Điều 51, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đô thị xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ bằng văn bản trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm định quy hoạch đô thị, việc thỏa thuận điều chỉnh cục bộ không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang xem xét, quyết định việc điều chỉnh cục bộ trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng theo quy định.

Về các nội dung điều chỉnh cục bộ, việc điều chỉnh các chức năng từ đất cây xanh, đất du lịch sang đất đơn vị ở và thay đổi chỉ tiêu sử dụng đất sẽ dẫn tới gia tăng dân số tại các khu đô thị ven biển và khu vực lấn biển. Do đó, đề nghị lưu ý xem xét lại quy mô dân số, đất đai tại các khu vực trên để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đối với các khu vực lấn biển (tại khu vực đường Lạc Hồng, đường Trần Quang Khải, cù lao Hoa Biển, đường Phan Thị Ràng và phía Nam sông Rạch Sỏi), việc mở rộng diện tích cần nghiên cứu cân đối trên tổng thể chiều dài bờ biển và không gian ven biển của thành phố để đảm bảo phát triển hài hòa với cảnh quan môi trường, sinh thái tự nhiên.

Hiện nay, tuyến tránh QL80 ở phía Đông TP Rạch Giá đã được hình thành, quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn thành phố có sự điều chỉnh. Do đó, Điều chỉnh cục bộ cần làm rõ các nội dung điều chỉnh tại khu vực phường Vĩnh Thông và cụm công nghiệp thành phố.

Việc điều chỉnh các khu chức năng đất: Giáo dục, thương mại dịch vụ và hỗn hợp, y tế trong nội thị cần phân tích, làm rõ nhu cầu thực tế để đề xuất giải pháp sử dụng đất đai hiệu quả, tuân thủ quy định tại QCXDVN 01:2008 và phù hợp với Quy hoạch chung thành phố đã được phê duyệt năm 2008.

Nội dung điều chỉnh cục bộ cần được thể hiện trên bản đồ theo quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 quy định về hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

TP Rạch Giá được lựa chọn là đô thị thí điểm lập quy hoạch đô thị xanh trong dự án Hỗ trợ kỹ thuật quy hoạch đô thị xanh tại Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại. Do đó, đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang nghiên cứu, tham khảo các giải pháp quy hoạch đô thị xanh đã được đề xuất để điều chỉnh quy hoạch phù hợp.

Sau khi quyết định nội dung điều chỉnh cục bộ, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật các nội dung điều chỉnh vào toàn bộ hồ sơ đồ án quy hoạch chung TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025, công bố công khai theo quy định pháp luật và gửi về Bộ Xây dựng để lưu giữ theo quy định.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: