04:12 | 26/01/2016

Hội thảo khoa học phản biện Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc

(Xây dựng) - Ngày 25/1, tại trụ sở Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội thảo khoa học tư vấn phản biện Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


Theo kế hoạch phát triển đô thị Vĩnh Phúc, từ nay đến năm 2030, Vĩnh Phúc phấn đấu đạt trên 70% các chỉ tiêu của đô thị loại I.

Theo Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng diện tích trên 31.000 ha, bao gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thị xã Phúc Yên, huyện Bình Xuyên và một phần các huyện : Yên Lạc, Vĩnh Tường, Tam Dương, Tam Đảo.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, Vĩnh Phúc phấn đấu đạt trên 70% các chỉ tiêu của đô thị loại I, từ đó làm cơ sở đến sau năm 2030 thành lập mới thành phố Vĩnh Phúc trực thuộc Trung ương. Kinh phí dự kiến cho chương trình là 18,2 tỷ.

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 mới chú trọng vào việc phát triển cơ sở hạ tầng đô thị, chưa đưa ra được những nhận định chính xác và khách quan về thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chưa có định phướng phát triển đô thị và nguồn thu lâu dài,... Chương trình phát triển đô thị cần bổ sung định hướng phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, kế hoạch thu hút nhân tài, thu hút đầu tư; đặc biệt, cần chú trọng hơn vào phát triển kinh tế nội địa, phát huy nguồn nội lực của tỉnh. Các đại biểu cũng cho rằng chương trình cần có Đề án riêng phát triển đối với những khu vực còn lại, tạo sự phát triển đồng bộ, bền vững. Đơn vị tư vấn cần đưa ra những đánh giá về tính khả thi và có kế hoạch huy động nguồn vốn cụ thể cho từng giai đoạn. Trước mắt, cần tập trung vào các hạng mục khung kỹ thuật của đô thị và cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu vực lõi đô thị.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp, phản biện của các đại biểu, Sở Xây dựng sẽ hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Văn Nhất

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: