14:10 | 21/12/2018

Hội thảo Quy hoạch đô thị có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trên cơ sở quản lý tổng hợp nguồn nước

(Xây dựng) – Sáng 21/12, Bộ Kế hoạch và đầu tư phối hợp cùng Cơ quan hợp tác phát triển Bỉ tổ chức Hội thảo Quy hoạch đô thị có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trên cơ sở quản lý tổng hợp nguồn nước trong khuôn khổ Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu”.


Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Giám đốc dự án, ông Ian Wood – Cố vấn Dự án Biến đổi khí hậu và Quản lý nước, ông Đỗ Xuân Thông – Điều phối viên, PGS.TS.KTS Đỗ Tú Lan và TS. Kapil Chaudhery cùng các chuyên gia nghiên cứu về quy hoạch đô thị chống chịu biến đổi khí hậu.

Thực hiện Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu và Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hướng bền vững, trong những năm qua có nhiều chương trình, hoạt động được triển khai. Cụ thể, Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu” được Chính phủ Bỉ tài trợ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhằm xây dựng phương pháp tiếp cận, nghiên cứu thí điểm tại các địa phương.

Nội dung trọng tâm của dự án là quản lý tổng hợp nguồn nước thông qua nghiên cứu mô hình thủy lực/thủy văn và ứng dụng mô hình ngập lụt 2D cấp địa phương, nghiên cứu kịch bản chi tiết về biến đổi khí hậu và quy hoạch đô thị tại Ninh Thuận, Bình Thuận, Hà Tĩnh. Trên cơ sở đó phân tích các mối quan hệ để có định hướng quy hoạch, phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Nhờ đó, quy hoạch đô thị là nền tảng tích hợp các nghiên cứu làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng trong tương lai. Thông qua dự án, với sự đóng góp của nhiều tổ chức, chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế cùng nhiều nội dung, phương pháp tiếp cận mới được đề xuất giúp hoàn thiện hệ thống.

Ngoài ra, PGS.TS.KTS Đỗ Tú Lan và TS. Kapil Chaudhery là 2 chuyên gia về quy hoạch đô thị có nhiều kinh nghiệm đã tổng hợp các nghiên cứu và tích hợp vào tài liệu “Hướng dẫn về quy hoạch đô thị có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trên cơ sở quản lý tổng hợp nguồn nước”.


PGS.TS.KTS Đỗ Tú Lan giới thiệu nội dung tài liệu “Hướng dẫn về quy hoạch đô thị có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trên cơ sở quản lý tổng hợp nguồn nước”.

Tài liệu “Hướng dẫn về quy hoạch đô thị có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trên cơ sở quản lý tổng hợp nguồn nước” gồm 6 chương: Tổng quan; Tiếp cận về Quy hoạch cấu trúc chiến lược; Quản lý tổng hợp nguồn nước; Tích hợp khả năng chống chịu biến đổi khí hậu trong lập quy hoạch đô thị dựa trên việc quản lý tổng hợp nguồn nước; Ứng dụng hệ thống GIS trên cơ sở tiếp cận về Quy hoạch đô thị có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu; Hướng dẫn lập quy hoạch đô thị có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu trên cơ sở quản lý tổng hợp nguồn nước.

Có thể thấy, Dự án “Quản lý tổng hợp nguồn nước và phát triển đô thị trong mối liên hệ với biến đổi khí hậu” giúp ích cho các địa phương khi nghiên cứu lập quy hoạch theo hướng Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời hỗ trợ cho cơ quan quản lý nhà nước tham khảo, đổi mới phương thức quy hoạch đô thị tại Việt Nam theo hướng linh hoạt hơn, thông minh hơn, nâng cao chất lượng đô thị chống chịu biến đổi khí hậu.

Diệu Anh – Quang Dương

Các bài đã đăng: