15:31 | 23/03/2019

Hướng dẫn áp dụng các quy định liên quan đến quy hoạch và cấp giấy phép tại cảng hàng không sân bay trên toàn quốc

(Xây dựng) - Sau khi nhận được Văn bản số 4690/CHK-QLC ngày 14/11/2018 của Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng tại các cảng hàng không sân bay toàn quốc, Bộ Xây dựng đã có văn bản trả lời gửi Bộ Tư pháp.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ngày 27/02, Bộ Xây dựng đã cùng Bộ Giao thông vận tải làm việc để tìm phương hướng giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng cho các công trình tại các cảng hàng không, sân bay toàn quốc gồm: Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (Luật số 61/2014/QH13); Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Sau khi làm việc, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải dự kiến đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến trong việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành đối với 02 nội dung cụ thể như sau:

Về thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng cảng hàng không, sân bay: Theo quy định tại Khoản 25, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì cảng hàng không thuộc Khu chức năng đặc thù.

Ngày 24/11/2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quy hoạch (Luật số 21/2017/QH14) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Ngày 20/11/2018, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (Luật số 35/2018/QH14) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Theo nội dung quy định tại các Luật nói trên đã sửa đổi Khoản 25, Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, theo đó Khu chức năng đặc thù được sửa thành Khu chức năng và trong Khu chức năng không bao gồm cảng hàng không.

Như vậy, việc quản lý công tác quy hoạch, xây dựng cảng hàng không không còn thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Xây dựng năm 2014, việc quản lý quy hoạch sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 8 Luật Hàng không dân dụng năm 2006, Khoản 2, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hàng không dân dụng pháp luật năm 2014 đã quy định về quy hoạch, quản lý việc tổ chức khai thác cảng hàng không, sân bay.

Tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay đã quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: "Nghị định này quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam, bao gồm: Nguyên tắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; quy hoạch và thực hiện quy hoạch cảng hàng không, sân bay; thủ tục mở, đóng cảng hàng không, sân bay; quản lý hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận; sân bay dùng chung dân dụng và quân sự; bán, thế chấp, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất cảng hàng không, sân bay; hoạt động kinh doanh tại cảng hàng không, sân bay".

Vì vậy, đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến hướng dẫn cụ thể việc tổ chức thực hiện việc việc lập, thẩm định, phê duyệt cảng hàng không sân bay theo quy định nào để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trong cảng hàng không, sân bay, quy định về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình chưa có sự thống nhất giữa pháp luật về xây dựng và pháp luật về hàng không dân dụng cụ thể như sau:

Tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 đã quy định về cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi Giấy phép xây dựng là Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh, và UBND cấp huyện tùy theo cấp công trình.

Tại Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định về trách nhiệm của Cục Hàng không Việt Nam: “Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước trong việc thẩm định dự án, cấp giấy phép xây dựng công trình cảng hàng không, sân bay...”.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 thì phạm vi điều chỉnh là việc quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay tại Việt Nam; đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân Việt Nam, nước ngoài có liên quan đến quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Như vậy, sẽ có 2 cách triển khai việc cấp giấy phép xây dựng công trình cảng hàng không, sân bay gồm:

Cách 1: Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thuộc Cục Hàng không Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải;

Cách 2: Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh, và UBND cấp huyện tùy theo cấp công trình.

Trên tinh thần thống nhất tại cuộc họp ngày 27/02, Bộ Xây dựng và Bộ Giao thông vận tải đề xuất 02 phương án thực hiện như sau:

Phương án 1: Để đảm bảo thống nhất thực hiện với cùng một hệ thống pháp luật, do việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng hàng không sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng nên đề xuất Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Nghị định 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015.

Phương án 2: Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng. Bộ Xây dựng, UBND cấp tỉnh xem xét ủy quyền cho Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng cho các cảng hàng không, sân bay.

Đề nghị Bộ Tư pháp có ý kiến hướng dẫn để đảm bảo tuân thủ quy định và nguyên tắc áp dụng pháp luật.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: