11:07 | 13/05/2019

Hướng dẫn lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

(Xây dựng) – Trả lời câu hỏi của công dân Dương Vĩnh trong chương trình Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời liên quan đến lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, trường hợp khu công nghiệp Y được nêu tại câu hỏi của công dân Dương Vĩnh thuộc đối tượng không cần lập nhiệm vụ quy hoạch theo quy định tại Khoản 5, Điều 15, Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Do đó, cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng xây dựng dự toán kinh phí lập quy hoạch phân khu xây dựng theo quy định về chi phí lập quy hoạch (không cần lập nhiệm vụ quy hoạch), trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: