10:30 | 15/06/2019

Hướng dẫn thực hiện các quy định liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng tại các cảng hàng không sân bay toàn quốc

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn Cục Hàng không Việt Nam thực hiện các quy định liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng tại các cảng hàng không sân bay toàn quốc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, ngày 27/02/2019, Bộ Xây dựng đã cùng Bộ Giao thông Vận tải làm việc để tìm phương hướng giải quyết vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng cho các công trình tại cảng hàng không, sân bay toàn quốc gồm: Luật Xây dựng năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (Luật số 61/2014/QH13); Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Ngày 23/3/2019, Bộ Xây dựng có Văn bản số 530/BXD-HĐXD gửi Bộ Tư pháp đề nghị hướng dẫn áp dụng các quy định liên quan đến quy hoạch và cấp giấy phép tại cảng hàng không sân bay trên toàn quốc (Văn bản số 530/BXD-HĐXD có gửi Bộ Giao thông Vận tải).

Các vấn đề nêu tại Văn bản số 530/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng đã được Bộ Tư pháp có ý kiến tại Văn bản số 1279/BTP-PLQT ngày 12/4/2019.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: