14:31 | 22/01/2019

Hướng dẫn việc tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 83/BXD-QHKT gửi Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai về việc tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.

Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Báo Biên phòng)

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1208/BQLKKT-QHHTTNMT ngày 02/11/2018 của Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai về việc lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.

Theo Bộ Xây dựng, căn cứ khoản 2 Điều 14 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ: “Quy hoạch phát triển khu kinh tế đã được phê duyệt là căn cứ để xem xét việc thành lập, mở rộng khu kinh tế; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phục vụ sự phát triển của khu kinh tế”. Do đó Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai cần được xác định trong Quy hoạch phát triển khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam và được Thủ tướng Chính phủ thành lập, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Như vậy, trình tự, thủ tục, nội dung quy định về tổ chức lập quy hoạch xây dựng Khu kinh tế thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2014.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: