11:11 | 26/05/2019

Kết quả kiểm tra, rà soát quy hoạch khu nhà đất số 8A Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP Hồ Chí Minh

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát việc quy hoạch khu nhà đất số 8A Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP Hồ Chí Minh trước đây và việc điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch nhà đất này từ văn phòng làm việc sang xây dựng, kinh doanh khách sạn.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, rà soát và báo cáo giải trình số 395/UBND-ĐT ngày 03/5/2019 của UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng báo kết quả kiểm tra, rà soát như sau:

Ngày 16/3/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 728/BTNMT-TC về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại TP Hồ Chí Minh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg.

Trong đó “…đề nghị được bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất toàn bộ khu nhà công vụ Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, số 8A đường Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1…”;

Ngày 26/4/2012, Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh tại Văn bản số 1187/SQHKT-QHKTT về quy hoạch chức năng của cả ô phố khu vực 15-17-19B Nguyễn Thị Minh Khai (trong đó có khu đất số 8 Mạc Đĩnh Chi), phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh thì khu đất số 8A chưa được tách thửa và nằm trong khu đất Đài khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ là “đất công cộng”.

Ngày 13/9/2012, Bộ Tài chính chấp thuận cho phép bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quyết định số 2300/QĐ-BTC.

Ngày 22/11/2012, Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 267/CQĐDPN-HCQT đề nghị UBND thành phố có ý kiến về quy hoạch kiến trúc để thẩm định giá bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất số 8A đường Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 29/12/2012, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6708/QĐ-UBND phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu TP Hồ Chí Minh. Theo đó, lô đất số N8 thuộc phân khu 2 có chức năng “phức hợp”.

Ngày 08/1/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc ban hành Văn bản số 58/SQHKT-QHKTT báo cáo xin ý kiến về quy hoạch kiến trúc để thẩm định giá bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất số 8A và 42 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1 “Chức năng: Văn phòng làm việc”.

Ngày 05/02/2013, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 642/UBND-ĐTMT chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (Văn bản số 1187/SQHKT-QHKTT ngày 26/4/2012) và giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có văn bản hướng dẫn cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 25/2/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc ban hành Văn bản số 541/SQHKT-QHKTT về ý kiến về quy hoạch kiến trúc để thẩm định giá bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất số 8A và 42 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1 gửi Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó nêu chức năng khu đất số 8A là “văn phòng”.

Ngày 22/5/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1897/BNTMT-TC giao Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ chọn tổ chức bán đấu giá và ký hợp đồng bán đấu giá tài sản theo quy định. Đài có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức bán đấu giá đã ký hợp đồng để thực hiện bán đấu giá tài sản theo đúng quy định.

Ngày 06/6/2013, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ ban hành Quyết định số 195/QĐ-ĐKVNB chỉ định Cty CP bán đấu giá Lam Sơn thực hiện tổ chức bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với cơ sở nhà đất 8A Mạc Đĩnh Chi.

Ngày 22/7/2013, Cty CP bán đấu giá Lam Sơn tổ chức Phiên đấu giá công khai tại số 7 lô C, cư xá Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh. Sau 88 vòng đấu giá, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên là đơn vị trả giá cao nhất là 238.127.682.613 đồng và trúng đấu giá.

Ngày 30/8/2013, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên ban hành Văn bản số 317/CV-XNXD đề nghị bổ sung chức năng “khách sạn” tại khu đất 8A Mạc Đĩnh Chi (khu đất 8A), khu đất này nằm trong lô đất số N8.

Ngày 16/9/2013, Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên nhận bàn giao đất trúng đấu giá.

Ngày 02/10/2013, UBND thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN794979 trong đó“Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (Văn phòng)”;

Ngày 31/10/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 4018/SQHKT-QHKTT báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh “xem xét cho phép bổ sung chức năng khách sạn” cho khu đất 8A.

Ngày 03/12/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 4445/SQHKT-QHKTT báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh “cho phép bổ sung chức năng khách sạn (tỷ lệ 100%)” cho khu đất 8A.

Ngày 05/3/2014, Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 151/TB-VP thông báo nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Hữu Tín về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc các dự án trong khu trung tâm thành phố, trong đó chấp thuận “điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ văn phòng thành khách sạn tại khu đất số 8A Mạc Đĩnh Chi”.

Ngày 19/3/2014, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 840/SQHKT-QHKTT gửi Doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, trong đó ghi chức năng khu đất 8A là “Khách sạn”.

Ngày 09/7/2014, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP Hồ Chí Minh xác nhận “điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ văn phòng (đất cơ sở sản xuất, kinh doanh) thành khách sạn (đất cơ sở sản xuất, kinh doanh)…”.

Ngày 29/12/2012, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 6708/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu TP Hồ Chí Minh (930ha). Trong đó, khu đất số 8A nằm trong lô đất N8 thuộc phân khu 2 có chức năng sử dụng đất là “phức hợp”;

Ngày 08/1/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc ban hành Văn bản số 58/SQHKT-QHKTT báo cáo xin ý kiến về quy hoạch kiến trúc để thẩm định giá bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại khu đất số 8A và 42 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Trong đó đề xuất UBND thành phố xem xét, chấp thuận “Chức năng: Văn phòng làm việc” tại khu đất số 8A nhưng nội dung không báo cáo cụ thể khu đất số 8A nằm trong lô đất N8 có chức năng sử dụng đất là “phức hợp” thuộc phân khu 2 của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu TP Hồ Chí Minh (930ha) đã được phê duyệt tại Quyết định số 6708/QĐ-UBND mà chỉ nêu “Căn cứ đồ án Quy hoạch phân khu và Quy chế quản lý kiến trúc đô thị khu trung tâm hiện TP Hồ Chí Minh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đang trình UBND thành phố tại tờ trình số 3865/TTr-SQHKT ngày 20/11/2012, khu đất thuộc ô phố (diện tích 2497m2) được quy hoạch với các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tối đa cho từng lô đất như sau: Chức năng hành chính, hệ số sử dụng đất 4,0; mật độ xây dựng tối đa 80%, chiều cao công trình tối đa 50m…”.

Như vậy, thông tin quy hoạch tại Văn bản số 58/SQHKT-QHKTT về khu đất 8A là không chính xác so với Quyết định số 6708/QĐ-UBND ngày 29/12/2012 (do tại thời điểm báo cáo thì quy hoạch Khu trung tâm hiện hữu TP Hồ Chí Minh đã được phê duyệt tại Quyết định số 6798/QĐ-UBND).

Ngày 31/10/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có Văn bản số 4018/SQHKT-QHKTT báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh về bổ sung chức năng sử dụng đất và điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tại địa điểm số 8(8A) đường Mạc Đĩnh Chi. Nội dung văn bản có nêu các vấn đề sau:

“…căn cứ theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm hiện hữu thành phố 930ha Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Văn bản số 58/SQHKT-QHKTT ngày 08/01/2013 báo cáo UBND thành phố chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc…”.

Nhưng Văn bản số 58/SQHKT-QHKTT báo cáo về thông tin quy hoạch chưa chính xác do không căn cứ vào quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm hiện hữu đã được phê duyệt như đã nêu tại điểm 2.1;

“…Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có văn bản báo cáo UBND thành phố (Văn bản số 1187/SQHKT-QHKTT ngày 26/4/2012) đề xuất chức năng phức hợp cho khu đất số 15-17-19B Nguyễn Thị Minh Khai…”.

Tuy nhiên tại Văn bản số 1187/SHQKT-QHKTT nội dung đề xuất “…kêu gọi đầu tư cải tạo chỉnh trang với chức năng phức hợp…” là “đối với khu đất thuộc nhóm 2b – cụm nhà liên kế giáp mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, giới hạn từ ranh giới đất khu đất Đài KTTV Nam Bộ đến hẻm 15 Nguyễn Thị Minh Khai…” không bao gồm khu đất số 8(8A) là Đài KTTV Nam Bộ.

“…Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất UBND thành phố xem xét cho phép bổ sung chức năng khách sạn”.

Ngày 03/12/2013, Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 4445/SQHKT-QHKTT báo cáo UBND TP Hồ Chí Minh, trong đó “…Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có Văn bản số 4018/SQHKT-QHKTT ngày 31/10/2013 báo cáo UBND thành phố về bổ sung chức năng sử dụng đất… theo đó chức năng đề xuất tại đây là văn phòng - khách sạn”.

Như vậy, qua nội dung của các Văn bản số 4018/SQHKT-QHKTT “…xem xét cho phép bổ sung chức năng khách sạn” và số 4445/SQHKT-QHKTT “…đề xuất tại đây là văn phòng - khách sạn” là chưa đầy đủ cơ sở và không căn cứ vào quy hoạch đã được phê duyệt (do vị trí khu đất số 8A nằm trong lô đất N8 theo quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 6708/QĐ-UBND quy định là lô đất có chức năng sử dụng đất “phức hợp”).

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất không đầy đủ, thiếu chính xác của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại các văn bản số 1187/SQHKT-QHKTT, số 58/SQHKT-QHKTT, số 4018/SQHKT-QHKTT và số 4445/SQHKT-QHKTT dẫn đến UBND TP Hồ Chí Minh ban hành Văn bản số 151/TB-VP ngày 05/3/2014 chấp thuận “…điều chỉnh chức năng sử dụng đất từ văn phòng thành khách sạn tại khu đất số 8A Mạc Đĩnh Chi” là vi phạm quy định:

Tại Điều 47, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 quy định về điều kiện điều chỉnh quy hoạch đô thị do khu đất số 8A nêu trên không nằm trong phạm vi điều kiện để điều chỉnh quy hoạch;

Tại Điều 52, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 quy định về điều chỉnh đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch nêu rõ “Điều chỉnh ranh giới hoặc chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị để thực hiện dự án đầu tư xây dựng…” trong đó chỉ tiêu sử dụng đất được quy định tại Khoản 15, Điều 3, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 là mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu của công trình không bao gồm chức năng sử dụng đất.

Việc cung cấp thông tin về chức năng sử dụng đất trước khi thực hiện đấu giá đất là đất “văn phòng” sai sự thật, đến khi thực hiện xong đấu giá đất thì chức năng sử dụng đất được điều chỉnh thành “khách sạn” là làm thay đổi bản chất giá trị khu đất trước và sau đấu giá đất.

Việc UBND TP Hồ Chí Minh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất sau đấu giá từ “văn phòng” sang “khách sạn” không thuộc trường hợp chuyển đổi mục đích sử dụng đất được quy định tại Khoản 1, Điều 36, Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh: Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền liên quan đến việc báo cáo thông tin quy hoạch thiếu chính xác và tham mưu, đề xuất bổ sung, điều chỉnh khu nhà đất này từ văn phòng làm việc sang xây dựng, kinh doanh khách sạn; Chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra việc tuân thủ xây dựng theo giấy phép được cấp của dự án.

Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng đề nghị Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan tính toán và thu phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất giữa việc sử dụng đất “văn phòng” thành “khách sạn” tránh làm thất thoát tiền, tài sản.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: